זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות מקיימת יום עיון בנושא תוכנית המכינה למו"פ בתעשייה, שמסייעת לחברות תעשייתיות במימון ייעוץ לתכנון מחקר ופיתוח יישומי ומיפוי הפערים הטכנולוגיים לשם מימוש היעדים העסקיים וגיבוש תוכנית מו”פ מבוססת מצוינות מקצועית ויעדים טכנולוגיים בני-השגה. הכנס יתקיים בגן הטכנולוגי מלחה בירושלים ב-5 במאי 2019.

מכינת המו"פ מיועדת לחברות תעשיה מסורתית, והיא מעניקה להן ייעוץ מקצועי, שמסייע לזהות את הפערים הטכנולוגיים ביכולות הנוכחיות, לאתר כיווני פיתוח אפשריים, לזהות כשלים בהליך הייצור, לשפר את תהליך הייצור וכמו כן להיערך לקראת תכנית מו"פ מקיפה יותר. 

בקרוב: כנס יועצים למסלול המכינה למו"פ של זירת ייצור מתקדם

מאת אבישג אשר    פורסם: 17.4.2019
במסגרת המכינה מוצמד לחברה יועץ מומחה טכנולוגי לבחירתה, המבצע תהליך סדור אשר מטרתו לאתר כיווני מו"פ אפשריים המתאימים ליכולותיה וליעדיה של החברה ולהנחות אותה לקראת הגשה של תכנית מו"פ במסגרת תכנית התמיכה בתעשייה המסורתית. התמיכה מגיעה ל-66% מתקציב הבקשה המאושר (75% באזורי עדיפות לאומית) לכיסוי שכר היועץ, סקרי שוק, טכנולוגיה ופטנטים, בדיקות מעבדה, רכש חומרים וציוד ייעודי, שכר יועצים טכנולוגיים נוספים והוצאות נוספות.

הכנס הנוכחי מיועד ליועצים מאושרים במסלול המכינה למו"פ וכן ליועצים טכנולוגיים פוטנציאליים (המעוניינים להצטרף כיועצים מאושרים) - אנשים בעלי רקע טכנולוגי, הנדסי בתחומים: מכונות, חומרים, כימיה, תעשייה וניהול. כמו כן הכנס ליועד לחברות בעלות פתרונות בתחום המפעל החכם והיצור המתקדם: רובוטיקה, אוטומציה, AI, ניהול ומחשוב רצפת היצור, חברות הנדסה לפיתוח מכונות וקווי יצור.
 
בכנס יוצגו מסלול המכינה, המענקים שהחברות יכולות לקבל, ותפקידו החשוב של היועץ במסגרת זו. כמו כן במסגרת הכנס יציגו נציגי מכוני המחקר המוכרים (פולימרים, מתכות וקרמיקה) את מסלולי המחקר והאפשרויות לשיתופי פעולה איתם במסגרת תכניות המו"פ – מסלול המכינה ומסלול מופ"ת. בחלק האחרון יוצג גם מסלול מופ"ת, שהוא המשך ישיר של המכינה למו"פ, ויוצגו דוגמאות לתוכניות מאושרות.

תפתח את הכנס ד"ר מלכה ניר, ראש זירת יצור מתקדם ברשות החדשנות, שתציג את הזירה ואת הישגיה בשנת 2018. לאחר מכן יציגו זוהר הייבלום וטל היבנר פרץ את תהליכי העבודה מול המכינה. בהמשך יוצגו שיתופי פעולה פוטנציאלים עם מכוני המחקר: פולימרים, מתכות, קרמיקה, מזון ורונית אשל תציג את מסלול מופ"ת בזירת יצור מתקדם.

הערכות שבוצעו בעבר העלו הצביעו על אפקטיביות גבוהה של המכינה למו"פ כפלטפורמה לשיפור כושר התחרותיות של החברות שנתמכו במסגרתן. מטרת המסלול היא יצירת שינוי ממוקד חדשנות בחברות מענפי תעשיית הייצור, אשר יעצים את כושר התחרות של החברות המשתתפות. הציפייה היא כי חברות המשתתפות בתוכנית יגיעו בסיומה לכיוון והגדרה ברורה של החדשנות אליה היא מכוונת, ובמידת הצורך תתאפשר להן השתלבות פשוטה יותר באחת או יותר מתכניות התמיכה במו"פ ההמשכיות והמקיפות יותר של רשות החדשנות.

במכינה קיימים ארבעה תתי-מסלולים:
מסלול תמיכה בסיסי – שמטרתו לסייע בגיבוש מוצרים/תהליכים חדשים, במסגרתו יועץ טכנולוגי יסייע למבקש לבצע תהליך של מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות לצורך גיבוש רעיונות  חדשניים (מיועד לחברות אשר אינן מנוסות בביצוע תכניות מו"פ בתמיכת רשות החדשנות)
מסלול לבדיקת התכנות טכנולוגית – במסגרתו יבוצע תהליך של בדיקת התכנות טכנולוגית בהובלת יועץ טכנולוגי, אשר יסייע למבקש בהליך מקדמי של הסרת סיכונים טכנולוגיים. 
מסלול לפיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור – במסגרתו היועץ ינתח בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל  בתהליך הייצור ויסייע בגיבוש המלצות לפתרון.
מסלול לשיפור תהליך הייצור – במסגרתו היועץ יבצע ניתוח של תהליכי הייצור לצורך ייעולם, בדרך של הטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים שמטרתם שיפור הפריון בייצור.