מאת אבישג אשר. פורסם: 31.10.2017

"הדרך הכמעט יחידה של התעשיה בארץ להתמודד בסביבת תחרות בינלאומית גוברת היא באמצעות חדשנות בכל תחומי פעילותן," כך קובע אבנר שדמי, מ"מ מנהל זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות. לדבריו יישום הליכי חדשנות חשוב במיוחד בתעשייה הישראלית, שכן היא מתמודדת עם עלויות כח אדם גבוהות ושערי חליפין מול שוקי היעד שלה.

"עולמנו הפך זה כבר להיות כפר גלובאלי, אשר התחרותיות בו גוברת והולכת ואשר המדינות המתועשות הפנימו את חשיבות שמירת הייצור אצלן ואפילו את החזרתו הביתה," אומר שדמי, ומדגיש: "מפעל חכם, המיישם תהליכי ייצור מתקדמים ומשלב אותם עם טכנולוגיות מידע מתקדמות, יוכל להשיג התייעלות תפעולית לייצר מוצרים טובים יותר בעלויות נמוכות יותר. זאת באמצעות היכולת ליצר מוצרים בסדרות קצרות, לצמצם פחתים, לקצר זמני העברה לייצור ולצמצם זמני השבתה". 

שדמי מציין כי החדשנות  תאפשר לחברות תעשייתיות ישראליות לפתח מוצרים אטרקטיביים, שעלות ייצורם תחרותית. "פתיחות הקיימת בארץ ליישום הליכי חדשנות בתעשיית הטכנולוגיה העילית מחלחלת בשנים האחרונות גם לתעשיית הייצור. פריחתן של חברות טכנולוגיות מתקדמות בתחומי הייצור המתקדם בארץ מעודדת אף היא את הטמעתן של טכנולוגיות אלו במפעלי התעשיה לקראת הפיכתם ל"חכמים" יותר," אומר שדמי.

עוד על הנושא, במאמרו של אבנר שדמי הזמן למפעל חכם הוא עכשיו

הדרך היחידה להתמודד בזירה הבינלאומית היא חדשנות