הוכרזו הזוכים במכרז קרן הלוואות לפרוייקטי התייעלות אנרגטית בתעשייה

מאת אבישג אשר       פורסם: 19.1.2019
הבנקים מרכנתיל דיסקונט, הפועלים, מזרחי טפחות והבינלאומי נבחרו להעמיד הלוואות לפרוייקטי התייעלות אנרגטית, בערבות המדינה. מדובר בקרן ראשונה מסוגה בישראל, שבמסגרת פעילותה יועמדו הלוואות בהיקף כולל של כ-3.5 מיליארד שקל לפרוייקטים רחבי היקפי במסגרתם יוכלו מפעלי תעשייה לשדרג את מערכות המיזוג והחימום במפעלים, לשדרג את אמצעי התאורה, להתקין מערכות ניטור ואופטימיזציה של שימוש בחשמל, ועוד.

בשלב הראשון יעמידו הבנקים הלוואות בסכום כולל של כ- 1.43 מיליארד שקל כנגד ערבות מדינה בסכום של 200 מיליון שקל. בשלב השני יוכלו הבנקים לקבל ערבות מדינה נוספת בסכום נוסף של 300 מיליון שקל, כך שסך ההלוואות שיועמדו במסגרת פעילותה של הקרן יסתכם לסך של כ- 3.5 מיליארד שקל. במסגרת הקרן יעמידו הבנקים הזוכים הלוואות מגובות בערבות מדינה בשיעור של 75% מסכום ההלוואה, ולתקופה ארוכה של עד 7 שנים. מנגנון הערבות כולל הטבה נוספת עבור פרויקטים שעיקרם הטמעת טכנולוגיות ישראליות חדשניות, כך ששיעור ערבות המדינה להלוואה לפרויקטים אלה יגדל ל-85%.

הבנקים הזוכים במכרז נבחרו על ידי ועדת המכרזים הבין משרדית לקידום תכנית ערבויות מדינה להלוואות למטרת השקעה בהתייעלות אנרגטית, בראשות סגן החשב הכללי גיל כהן, ובהשתתפות נציגים ממשרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה. במסגרת המכרז הבנקים התחרו ביניהם על מרווח שיעור הריבית המקסימלי ביחס לריבית הפריים בהלוואות שהוצעו. ככל שהריבית שהציע הבנק הייתה נמוכה יותר, כך הצעתו של הבנק דורגה גבוה יותר ביחס ליתר הבנקים המציעים, והוא זכה בנתח גדול יותר של ערבות המדינה.
החשב הכללי, רוני חזקיהו, אמר: "בד בבד לצד פיתוח התשתיות בישראל, אשר שמנו לנו כיעד מרכזי, קיימת חשיבות עליונה בייעול השימוש בתשתיות הקיימות, תוך חיסכון במשאבים. מטרת הקרן היא לסייע בהשגת מטרה זו, על ידי כך שתייצר לעסקים תמריץ לביצוע התייעלות אנרגטית. ההלוואות יותאמו לצרכי המימון של הפרויקט ויאפשרו לעסקים לחסוך כספים שינותבו להשקעות המשך ולהתרחבות פעילותם העסקית".

הבקשות להלוואות מצד מפעלי התעשייה יבחנו על-ידי ועדה בין-משרדית המורכבת משלושת המשרדים, שתבחן את ההיתכנות המקצועית של הבקשות עוד בטרם יועברו לבחינת הבנק, אשר יידרש לבצע את חיתום האשראי טרם ההחלטה על העמדת ההלוואה, בהתאם לתנאי הקרן.
מדובר בקרן ראשונה מסוגה בישראל, אשר פעילותה צפויה לסייע בהשגת היעד הלאומי להתייעלות אנרגטית וצמצום צריכת החשמל ב-17% עד לשנת 2030 במסגרת יישום החלטת הממשלה בעניין. מהלך זה הוא שלב נוסף במסגרת מגוון הפעולות לקידום ההתייעלות האנרגטית בישראל, והוא יופעל במקביל לתכניות סיוע ממשלתיות נוספות, המציעות מענקים להתייעלות אנרגטית לגופים שונים.

בכך, מצטרפת ישראל למדינות מתקדמות אחרות, אשר תומכות בהתייעלות אנרגטית במגוון כלי סיוע, בין היתר, באמצעות עידוד אשראי בנקאי (Credit Enhancement) על ידי העמדת ערבויות מהמדינה לטובת מימון פרויקטי התייעלות אנרגטית.