הייצור התעשייתי ירד ב-5.6% ברבעון השני של 2018

מאת אבישג אשר       פורסם: 22.8.2018
האם התעשייה המסורתית בישראל נקלעה למיתון? נתונים מדאיגים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעלים כי בייצור התעשייתי בישראל (ללא טכנולוגיה עילית) חלה ירידה של 5.6% בחודשים אפריל-יוני 2018 בעוד שבייצור התעשייתי בענפי הטכנולוגיה העילית חל גידול של 5.3% בתקופה זו. בסך הכל הצטמצם הייצור התעשייתי בישראל בשיעור של 0.3% ברבעון השני של השנה. על פי נתוני המגמה, הייצור התעשייתי אופיין בעליות בשנים 2016 - 2017 עד מאי 2018, והחל מחודש יוני 2018 נרשמה ירידה במגמה.
מנתוני הלמ"ס עולה עוד, כי בחודשים אפריל - יוני 2018 חלה ירידה של 1.2% במספר משרות השכיר בתעשייה, ירידה של 2.8% במספר שעות העבודה ירידה של 1.4% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים וירידה של 16.9% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים. במדד משרות שכיר כמעט ולא חל שינוי במגמה בשנת 2017  ועד יוני 2018.

הנתונים מבוססים על מדגם מפעלי תעשייה, שבהם לפחות משרת שכיר אחת. הנתונים נאספים מדי חודש במרכז לאיסוף נתונים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממדגם מפעלי תעשייה וממקורות מנהליים כמו המוסד לביטוח לאומי וקובצי מע"מ. יצוין כי נתוני מגמה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש.

בחישוב חצי שנתי מראים הנתונים המנוכים עונתית, התעשייה המסורתית היא הענף התעשייתי היחיד שבו חלה ירידה במהלך חצי השנה הראשונה של 2018. בענפי הטכנולוגיה העילית חל גידול של 11.3% בתקופה זו, בטכנולוגיה המעורבת-עילית -1.2%, בטכנולוגיה מעורבת-מסורתית - 1.3%, ואילו בטכנולוגיה המסורתית – ירידה של 0.6%. בסך הכל גדל הייצור התעשייתי במחצית השנה הראשונה של 2018 ב-5.2%.

על פי נתונים מנוכי עונתיות הפדיון מהמכירות לשוק המקומי בינואר-יוני 2018 עלה ב 0.2% והפדיון ממכירות ליצוא עלה ב-10.5%, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2017. על פי חלוקה של עצמה טכנולוגית, בפדיון ממכירות לשוק המקומי נרשמה עליה בעיקר בענפי הטכנולוגיה העילית ובפדיון ממכירות ליצוא נרשמה עליה בעיקר בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית.

על פי נתוני המגמה בפדיון ממכירות לשוק המקומי נרשמה עליה בנתוני המגמה בשנת 2016 ועד ספטמבר 2017. לאחר מכן נרשמה ירידה במגמה . בפדיון ממכירות ליצוא נרשמה ירידה במגמה במחצית הראשונה של 2016 ומחודש אוקטובר 2016 ועד פברואר 2018 חלה עלייה במגמה. לאחר מכן נרשמה ירידה במגמה.

בענפי טכנולוגיה עילית נכללות תעשיות ייצור תרופות, ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה. בענפי טכנולוגיה מעורבת עילית  נכללות בין השאר תעשיות כימיקלים ומוצריהם, ייצור נשק ותחמושת, ייצור ציוד חשמלי, ייצור מכונות וציוד לנמ"א, ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים, ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים. בענפי טכנולוגיה מעורבת מסורתית נכללות תעשיות שכפול חומר תקשורתי מוקלט, ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק, ייצור מוצרי גומי ופלסטיק, תעשיית מתכות בסיסיות, ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד ועוד. בענפי טכנולוגיה מסורתית נכללות תעשיות מוצרי מזון, משקאות, טבק, טקסטיל, מוצרי הלבשה, ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים, ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, פרט לרהיטים; ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה, ייצור נייר ומוצריו ועוד.

 

מגמת מדאיגה בייצור התעשייתי בישראל