היעד: הקמת מפעל תוך 18 חודשים

מאת אבישג אשר       פורסם: 14.8.2018
צוות בינמשרדי, בהובלת משרדי הכלכלה והאוצר, יגיש המלצות לצמצום הבירוקרטיה שישפרו את תנאיי הסביבה העסקית ויעודדו ההשקעות ויזמות בתעשייה הישראלית. זאת, בעקבות אישור הממשלה את הצעת משרד הכלכלה והתעשייה ומנהל התכנון במשרד האוצר להקמת הצוות, שמטרתו ליצור תוכנית לשיפור הסביבה העסקית בתעשייה באמצעות קיצור משך הזמן להקמת מפעלים בישראל. כיום עומד משך הזמן על ארבע שנים והמטרה היא לקצר אותו לשנה וחצי בלבד, באמצעות התאמת הרגולציה הרלוונטית ויצירת וודאות ארוכת טווח בכל הנוגע לעתודות הקרקע לתעשייה.

שר האוצר, משה כחלון, אמר: "צמצום הבירוקרטיה והקלה על פתיחה של מפעלים תסייע לנו להמשיך ולהצמיח את המשק וליצור מקומות עבודה נוספים בשכר הוגן. המדינה נמצאת בתנופת בנייה אדירה לאחר ששחררנו חסמים רבים בשוק הדיור, קיצור הזמנים הדרושים והסרת הבירוקרטיה ליצירת איזורי תעסוקה והקמת מפעלים הם מהליכים טבעיים ומשלימים לכך".

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, אמר: "לצד מענקים והטבות מס, צמצום הרגולציה וקיצור משך הזמן להקמת מפעל הם כלי נוסף לתמרץ יזמים ומשקיעים להקים מפעלים חדשים. קיצור הזמנים וקיצוץ דרסטי של הרגולציה יעלה את הפריון בתעשייה, יאיץ את קצב פתיחת המפעלים במטרה להמשיך לשמור על רמת האבטלה הנמוכה תוך עידוד הצמיחה״.

חולשתו של המשק הישראלי לעומת משקים מתחרים בעולם בתחום עשיית עסקים ונטל הרגולציה הממשלתית, באים לידי ביטוי במיוחד בכל הנוגע להקמת מפעלים בישראל, תהליך עמוס דרישות רגולטוריות ועשרות גורמים מאשרים, תהליכים מסורבלים וכפילויות בירוקרטיות, הן ברמה הממשלתית והן ברמת השלטון המקומי. הליכי האישור מתקיימים בטור במקום במקביל וישנו חוסר וודאות בתהליך. 
ישראל מדורגת בשנת 2018 במקום ה- 54 מתוך 190 מדינות במדד נוחות עשיית העסקים (Doing Business) שנערך על ידי הבנק העולמי. בנוסף, ישראל מדורגת בשנת 2018 במקום ה- 41 מתוך 138 מדינות בתת מדד "נטל הרגולציה הממשלתית" בדו"ח התחרותיות הבינלאומי שעורך הפורום הכלכלי העולמי. הסביבה הרגולטורית היא אחת הסיבות העיקריות לפער של 65% בפיריון לעובד בין ישראל למדינות ה-OECD.

מטרת הוועדה היא להמליץ על דרכים פשט את תהליך הקמת מפעל על כל שלביו, ולהביא לקיצורו תוך מיקוד בשלבי התכנון והרגולציה, ללא שלב הבניה בפועל. בצוות הבינמשרדי חברים נציגי משרד האוצר, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד ראש הממשלה, רמ"י, משרד הפנים, משרד הגנת הסביבה ומשרד האנרגיה. המלצות הצוות יעוגנו בהחלטת הממשלה, והן יוגשו לממשלה בתוך שמונה חודשים. 

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, הנחה את הצוותים המקצועיים להביא לכך שמשך ההליכים הרגולטוריים להקמת מפעל יפחתו מ-4 שנים כיום ל-18 חודשים בלבד. לפיכך יכללו המלצות הצוות גיבוש מדיניות רגולטורית-תכנונית, המספקת מענה לאתגרי התעשייה בעולמות התכנון והבנייה והרגולציה הרלוונטית, תוך בחינה של הצרכים התחרותיים של התעשייה, עמידה בדרישות וצרכי האוכלוסייה והמשק.

עוד צפוי הצוות לעסוק במציאת פתרונות מעשיים לסנכרון האישורים, קיצור זמנים וביטול סתירות בכל הנוגע לבירוקרטיה העודפת המושתת על התעשייה בהיבטי תכנון ובנייה. כן צפוי הצוות לקדם הצעות לתכנון קרקע עבור התעשייה לטווח הארוך על מנת להבטיח וודאות ואופק התפתחות לתעשייה הישראלית, בהלימה להליכי התכנון.

בנוסף לסוגיות הרגולציה הרוחביות, הצוות יעסוק גם באתגרים והקשיים הייחודיים איתם מתמודדת התעשייה בהן מגבלה על שימושי קרקע, מגבלה המשפיעה על  עולמות התכנון ארוך הטווח. הרגישות הציבורית ההולכת וגוברת לסיכונים וזיהומים שנתפסים כשלובים עם הפעילות התעשייתית, מקשה על הפעילות העסקית ודוחקת את התעשייה אל מחוץ לאזורים רבים. התעשייה כיום נתונה ללחצים וקשיים תכנוניים ברמה המקומית, ללא ראייה משקית משולבת. על מנת לשפר את הוודאות התכנונית לתעשייה, הצוות יגבש המלצות לטובת תכנון ארוך טווח לתעשייה, כחלק מתכנית הדיור האסטרטגית של ממשלת ישראל.
שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן.                                                                                                  צילום: אופיר אייבי