השוויון המגדרי עומד להפוך לשיקול מרכזי בתהליכי קבלת ההחלטות וקידום התעשייה, כחלק מתהליך קידום התעשייה והמעבר לייצור מתקדם. זאת, בעקבות החלטתה של הממשלה בישיבתה האחרונה לאשר את יוזמת השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל לקידום השוויון המגדרי ולהטמעת החשיבה המגדרית (gender mainstreaming), אשר מסייעת בחשיפת הסדרים לא שוויוניים ומקדמת שינוי מערכתי. השיקולים המגדריים החדשים יחולו על תחומי התעשייה, הבריאות והביטוח הלאומי.

הממשלה החליטה: החשיבה המגדרית תהיה בסיס לקידום התעשייה 

מאת אבישג אשר    פורסם: 14.3.2018
הממשלה הקימה צוות שימליץ על צעדים לצמצום הפער המגדרי בתעשייה תוך הטמעת חשיבה מגדרית, כחלק מקידום התעשייה והמעבר לייצור מתקדם. מחקרים: צמצום פערי השכר בין נשים לגברים מעלה את התוצר. 
על פי ההחלטה, יוקם צוות משותף של הרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי, משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האוצר, אשר יבחן וימליץ על צעדים לצמצום הפער המגדרי בתעשייה הישראלית, זאת תוך הטמעת חשיבה מגדרית. הצוות יזמן נציגי משרדי ממשלה, תעשייה וגורמים שונים לפי הצורך ויגיש את המלצותיו להפעלת כלים לקידום השוויון המגדרי בתעשייה וצעדים נוספים לקידום חשיבה מגדרית ולצמצום הפערים הקיימים בתעשייה. הצוות גם יגבש כלים משפטיים ותיקוני חקיקה בשיתוף משרד המשפטים. הצוות יגיש את המלצותיו לשרה לשוויון חברתי ולשר הכלכלה והתעשייה בתוך חצי שנה.

השרה גמליאל אמרה: "השוויון המגדרי הוא אינטרס כלכלי ראשון במעלה והוא אתגר שאותו אנחנו מציבים לנו בממשלה. הטמעת החשיבה המגדרית תוביל בסופו של תהליך לצמיחה כלכלית". 

שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה נמוך משיעור ההשתתפות של גברים זה שנים רבות. ההתפלגות של המועסקים בתעשייה מראה, כי נשים מהוות רק 30% בממוצע מכוח התעסוקה. אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר ביצע סימולציה לבחינת ההשפעה המאקרו-כלכלית של צמצום פערי השכר בין נשים וגברים במשק בעשורים הקרובים ומצא, כי צמצום פערי השכר בין נשים לגברים עשוי להביא להגדלה של התוצר הלאומי בשיעור של כ-7% בעשורים הקרובים. הטמעת חשיבה מגדרית תוכל גם לסייע בידי חברות התעשייה בזיהוי חסמים גלויים ונסתרים כאחד להשתלבות נשים מיטבית בחברותיהם.
השרה גילה גמליאל בדיון החגיגי השבוע לרגל יום האשה הבינלאומי                 צילום: דוברות המשרד לשוויון חברתי