הממשלה מקציבה 60 מיליון שקל לחדשנות ופריון התעשייה בפריפריה

מאת אבישג אשר       פורסם: 3.9.2019
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האוצר הקציבו 60 מיליון שקל להעלאת הפריון במפעלי תעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים. משרד הכלכלה פרסם קול קורא בו מוזמנים מפעלי תעשייה באזורים אלה לפנות בבקשות לקבלת סיוע להעלאת הפריון במפעלם. לפי משרד הכלכלה, הסיוע נועד להגדיל את הפריון בתעשייה (תוצר מקומי גולמי לשעת עבודה/משרה), לאפשר למשק הישראלי להקטין חסמים ולשפר את התחרות מול יתר מדינות ה-OECD.

התמיכה בהעלאת הפריון במפעלי תעשייה נעשית במסגרת מסלול התכנית להעלאת הפריון בתעשייה, שהתפרסמה בהוראת מנכ"ל מס' 4.44 והיא נערכת במסגרת הליך תחרותי בין המפעלים המגישים את הבקשות. מפעלים תעשייתיים, שהיקף המכירות שלהם עד 200 מיליון שקל, יוכלו לקבל מענק בהיקף של עד 3 מיליון שקל לצורך השקעה או שדרוג ציוד טכנולוגי, שיפור המצוינות התפעולית וההון האנושי, קידום חדשנות, התייעלות במשאבים ובחומרי גלם.

המועד האחרון להגשת בקשות לתוכנית הוא 23.5.2019. ניתן להפנות שאלות בנוגע להוראה ולנהליה באמצעות הדוא"ל 
lpii@economy.gov.il עד יום 19.3.2019. התשובות לשאלות יפורסמו באתר משרד הכלכלה והתעשייה ב-1.4.2019.
בחודש יוני האחרון פרסם משרד הכלכלה פנייה לתעשיינים למתן תמיכות דומות בהיקף 110 מיליון שקל. הפרסום עורר מחאה בקרב חברים בהתאחדות התעשייה והמלאכה, שקראו למשרד הכלכלה והתעשייה ולמשרד האוצר לשנות את הקריטריונים להצטרפות לתוכנית החדשה ולאפשר גם למפעלים שאינם בפריפריה לקבל סיוע ממשלתי להעלאת הפריון התעשייתי. נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה יוסי אלקובי אמר אז כי תנאי התוכנית מונעים מ-82% מהתעשייה בישראל להגיש בקשה לסיוע.

במרבית המפעלים בישראל קצב צמיחת הפריון בעבודה (תוצר מקומי גולמי לשעת עבודה) נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD, והדבר מהווה חסם צמיחה מרכזי למשק הישראלי. התכנית מיועדת למפעלים המבקשים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון שלהם, הן בקו ייצור, הן במפעל כולו והן בקבוצת מפעלים, עבור פעילות של בין 5 ל-250 עובדים. רמת הפריון תלויה בהון האנושי, ההון הפיזי, הרמה הטכנולוגית של המפעל, יעילות הניצול של גורמי הייצור ועוד. התכנית מעודדת העלאת הפריון ב-30% לפחות, וכך להעלות את רמת פריון העבודה בתאגיד או במפעל או בקו ייצור.

הסיוע ינתן עבור השקעות הוניות (ציוד ומכונות, רכבים בתוך המפעל, ציוד מחשבים לייצור, ציוד ומכונות להתייעלות במשאבים ובחומרי גלם) או השקעות רכות (הכנסת חדשנות, שיפור המצוינות התפעולית (OPEX), תהליכי ניהול תכנון מדידה ובקרה, שדרוג השבחה והעצמת ההון האנושי, ייעוץ אסטרטגי). הסיוע יינתן במהלך תקופת ביצוע ההשקעות של שלוש שנים.

מפעל עם מחזור של עד 10 מיליון שקל (פעילות זעירה) יקבל עד 300 אלף שקל סיוע, מפעל עם מחזור שבין 10-75 מיליון שקל (פעילות קטנה) יקבל סיוע עד 1.5 מיליון שקל ומפעל שמחזורו 75-200 מיליון שקל (פעילות בינונית) יקבל סיוע של עד 3 מיליון שקל. 
אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה, ומשה כחלון, שר האוצר.                                                  צילום: דוברות משרד האוצר