הרשות להשקעות מקצה 40 מיליון שקל בתוכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה 

מאת יחיאל ינאי       פורסם: 6.7.2019
הרשות להשקעות בשיתוף עם משרד האוצר מבקשים לסייע בהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל או בקווי ייצור במפעל, לצורך שיפור התוצאות של המפעל. התוכנית מיועדת לתאגידים בכל הארץ המעוניינים להטמיע או לשדרג טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל קיים, בתאגיד או בקו ייצור (קיים או חדש). במפעל כאמור.
לאור מגבלת התקציב העומד לרשות ה"מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה", 70 הבקשות הראשונות שיוגשו עד 3 בספטמבר 2019, יועברו לבדיקה מקצועית. בפני הוועדה יובאו לדיון הבקשות שעברו את תנאי הסף לפי הניקוד באמות המידה, מהגבוה לנמוך. יתר הבקשות יבדקו וידונו בכפוף ליתרת התקציב המוקצה למסלול.
 
הכללים המלאים, ובהם אופן ההשתתפות וגובה הסיוע שיינתן במסגרת ה"מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה" מופיעים בהוראת המנכ"ל באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה. על כל שינוי בתנאי מסלול הסיוע או המועדים המפורטים בו תפורסם הודעה באתר.

לקבלת פרטים נוספים: חיה ענזרות, טלפון-  02-6662823

 Manuf@economy.gov.il