זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות מזמינה מפעלי ייצור וחברות תעשייתיות להגיש בקשות לתוכנית המכינה למחקר ופיתוח (מו"פ). מטרת התוכנית היא יצירת שינוי ממוקד חדשנות בחברות מענפי תעשיית הייצור, אשר יעצים את כושר התחרות שלהן בארץ ובעולם. זאת, במסגרת מסלול הטבה לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

הרשות לחדשנות קוראת לחברות תעשייתיות
להגיש בקשות לתוכנית המכינה למחקר ופיתוח

מאת יחיאל ינאי    פורסם: 10.6.2019

התוכנית משלבת שיתוף פעולה בין החברה למומחה טכנולוגי להבניית יסודות מו"פ וחדשנות בחברה. תוצרי התוכנית יובילו לפיתוח מוצר או תהליך חדש, או לשיפור מוצר או תהליך קיים או לפיתוח טכנולוגיות ייצור חדשניות.  

התוכנית משלבת שיתוף פעולה בין החברה למומחה טכנולוגי, ומיועדת להבניית יסודות מו"פ וחדשנות בחברה. תוצרי התוכנית יובילו לפרויקט מו"פ שמטרתו מוצר / תהליך חדש, או שיפור
מוצר / תהליך קיים או טכנולוגיות ייצור חדשניות. חברה שתסיים את תהליך המכינה תדע להשתלב בצורה מיטבית בתוכנית ההמשך של זירת מופ"ת (מו"פ בתעשייה), ובמסלולים אחרים במסגרת הרשות לחדשנות 

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית ייצור במגוון רחב של תחומים מענפי התעשייה המסורתית, מעורב-מסורתית ומעורב-עילית אשר היקף מכירותיהן אינו עולה על 70 מיליון דולר לשנה. אגב, חברה אשר הגישה יותר מבקשה אחת בחמש השנים האחרונות אינה זכאית להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה

המענק הכספי: מה ניתן לקבל במסגרת התוכנית?

התקשרות עם מומחה טכנולוגי בתקציב של עד 75,000 שקל. הרשות לחדשנות תממן 66% מעלות הייעוץ. באזור פיתוח א' – התקציב עד 100,000 שקל כשהרשות תממן 75% מעלות הייעוץ. עוד תזכה החברה להנחיה וליווי מקצועי של ועדת ההיגוי של התכנית. שיעור המענק וגובה הוצאות הפיתוח כפופים לאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.
מסלולי המכינה

במכינה ארבעה תת מסלולים, במסגרתם המומחה הטכנולוגי מלווה את החברה:

  1. מסלול תמיכה בסיסי – מטרתו לסייע בגיבוש מוצרים/תהליכים חדשים 
  2. מסלול לבדיקת היתכנות טכנולוגית – מטרתו לבחון היתכנות טכנולוגית לפרויקט והסרת סיכונים טכנולוגיים. 
  3. מסלול לפיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור – מטרתו ניתוח בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל  בתהליך הייצור וגיבוש המלצות לפתרון.
  4. מסלול לשיפור תהליך הייצור - מטרתו שיפור פריון הייצור באמצעות ניתוח יעילות תהליכי הייצור והטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים.
 
אופן הגשת הבקשות

התכניות המוגשות כמענה ל"קול הקורא" ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור. בכל מקרה של סתירה בין "קול קורא" זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.

תאריך אחרון להגשה: 7 באוגוסט 2019.

אנשי הקשר מרשות החדשנות לבירורים ושאלות:

טל היבנר פרץ, מנהלת המכינה – טל.  03-7157938
tal.hp@innovationisrael.org.il
זוהר הייבלום, מרכז המכינה, טל. 054-2338061 
zohar@momentumm.com