התעשייה המסורתית צמחה פחות מהתעשייה המתקדמת

מאת אבישג אשר       פורסם: 7.4.2018
הייצור התעשייתי בענפי התעשייה המסורתית והמסורתית מעורבת ממשיך להשתרך אחר הביצועים של תחומי התעשייה המתקדמים יותר. על פי נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הייצור התעשייתי של כלל ענפי התעשייה (כולל כרייה וחציבה) עלה ב-9% בנובמבר 2017 עד ינואר 2018. היקף הייצור בענפי הטכנולוגיה העילית עלה ב-16.2% בתקופה זו, ואילו היקף הייצור של ענפי התעשייה האחרים, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית, הגיע ל-2.2% בלבד.
בתקופה זו הפדיון של התעשייה ממכירות לשוק המקומי ירד קלות (0.4%) ואילו הפדיון ממכירות ליצוא עלה בשיעור משמעותי של 17.9%.

על פי נתוני הלמ"ס, היקף הייצור התעשייתי בשנת 2017 כולה עלה ב- 3.5% תוך שנרשמות עליות בכל קבוצות ענפי הטכנולוגיה. הייצור התעשייתי אופיין בעליות בשנת 2016 עד לחודש אפריל 2017. מחודש יוני נרשמה ירידה במגמה ומחודש ספטמבר נרשמה עלייה במגמה.
סיווג עוצמה טכנולוגית

סיווג ענפי התעשייה לפי עוצמה טכנולוגית נקבע על ידי ארגון OECD והתקבל באו"ם ובאיחוד האירופי.
  • בטכנולוגיה עילית נכללים ענפי ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות, ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי וייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה.
  • בטכנולוגיה מעורבת עילית נכללים ייצור כימיקלים ומוצריהם, ייצור נשק ותחמושת, ייצור ציוד חשמלי, ייצור מכונות וציוד לנמ"א, ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים, ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים (לא כולל ספינות ואניות), ייצור כל טיס, חלליות וציוד נלווה, ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי.
  • בטכנולוגיה מעורבת מסורתית נכללים שכפול חומר תקשורתי מוקלט, ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי , זוקק, ייצור מוצרי גומי ופלסטיק, ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל מתכתיים, תעשיית מתכות בסיסיות, ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד (לא כולל ייצור נשק ותחמושת), בניית ספינות ואניות, תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד.
  • בטכנולוגיה מסורתית נכללים ייצור מוצרי מזון, ייצור משקאות, ייצור מוצרי טבק, ייצור טקסטיל, ייצור מוצרי הלבשה, ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים, ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, פרט לרהיטים; ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה, ייצור נייר ומוצריו, הדפסה של חומר תקשורתי מוקלט, ייצור רהיטים. 
בשנת 2017 חלה עלייה של 4.5% בפדיון של כלל ענפי הכלכלה לעומת שנת 2016 ואולם בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה חלה עליה של 2.3% בפדיון לעומת עלייה של 4.2% בפדיון של ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני. התאוששות נרשמה בחודשים האחרונים (נובמבר 2017 -ינואר 2018) עם עליה של 6.5% בסך ענפי הכלכלה ו-5% בענפי התעשייה, המהווים 20.7% מסך הייצור במשק הישראלי. מדובר עדיין בשיעור נמוך לעומת ענפי המסחר והשירותים כמו מידע ותקשורת שהפדיון בו עלה ב-18.6% בתקופה זו, נדל"ן (10.6%), פיננסים וביטוח (12.3%) ועוד.

הפדיון התעשייתי מהמכירות לשוק המקומי בשנת 2017 כולה עלה ב-1.7%, עיקרו בענפי הטכנולוגיה העילית. הגידול בפדיון התרחש בעיקר מחודש מרץ 2016 ועד אוקטובר 2017 ולאחר מכן לא נרשם כמעט שינוי במגמה. הפדיון ממכירות ליצוא עלה ב-2.2% בשנת 2017 לעומת שנת 2016, כשעיקרו נרשם דווקא בענפי טכנולוגיה מעורבת עילית. בפדיון ממכירות ליצוא נרשמה ירידה במגמה במחצית הראשונה של 2016 ואולם מחודש אוגוסט 2016 ועד מרץ 2017 חלה עלייה במגמה, שהתחדשה שוב מחודש יולי 2017.