מרוב העצים לא יראה היער. המשפט היפה הזה, שכתב ח.נ. ביאליק מקבל משנה תוקף כאשר אנו באים לדבר על איסוף המידע וניתוחו בסביבה תעשייתית. רצפת הייצור של מפעל מייצרת אלפי נתונים שיכולים מחד גיסא להביא לשיפור בייצור, בתחזוקה הצפויה, במבנה כח האדם המפעיל את הציוד, בניהול האנרגיה ועוד, אך מאידך גיסא, לבלבל מאוד את אנשי המפתח הנגישים למידע ולגרום להם לחוסר מיקוד ועיסוק בטפל במקום בעיקר.

המסע המאתגר מנתון למידע הוא הביטוי המעשי למהפכה הדיגיטלית, המהווה חלק מתפיסת תעשייה 4.0. היכולת לאפשר לאנשי מפתח שונים בארגון גישה זמינה ויעילה לתמונה הגדולה יותר, היא האתגר האמיתי שעומד בפני מפעלים ויצרנים, שנדרשים לשפר רווחיות על ידי העלאת הפריון.

חוכמת הנתונים – המסע מנתון למידע

מאת אבנר ברק*     פורסם: 12.4.2019
המסע המאתגר מנתון למידע הוא הביטוי המעשי למהפכה הדיגיטלית, המהווה חלק מתפיסת תעשייה 4.0. היכולת לאפשר לאנשי מפתח שונים בארגון גישה זמינה ויעילה לתמונה הגדולה יותר, היא האתגר האמיתי שעומד בפני מפעלים ויצרנים, שנדרשים לשפר רווחיות על ידי העלאת הפריון.
בסביבת המפעל אנו מזהים שלושה סוגי צרכני מידע. ראשית נמצא מנהל המשמרת, האחראי לעבודה השוטפת של המפעל. הוא צריך לקבל מידע לגבי פעילות ותפוקות הקווים ולטפל במהירות האפשרית בכל בעיה שצצה וגורמת לעיכוב או עצירה בייצור. הוא צריך לוודא שיש לו את כל חומרי הגלם הדרושים לייצור ואת המכונות הנדרשות, כמו גם את כח האדם המיומן. באחריותו כמובן גם כלל ההיבטים הקשורים לבטיחות של העובדים ולאיכות המוצרים. על כן מנהל המשמרת צריך נתונים שוטפים בקצב הקרוב ככל הניתן לזמן אמת ומבקש לרכז אותם במסכים תפעוליים ממוקדים ומוכווני הפעלה.

שנית, נמצא מנהל התפעול. הוא מוסיף לתמונה שלו את סדר העבודות לביצוע, שנגזר גם מהזמנות, ממצב המלאי, מדחיפות האספקה ומצאי חומרי הגלם. מנהל התפעול צריך לדאוג גם לעלות התשומות, כמו חשמל ומים ולשקלל את השימוש בהם בעלויות הייצור, כדי לחשב את הרווח ליחידת תוצר. מנהל התפעול מסתכל על כל רצפת הייצור ואולי גם על מספר מפעלים שעובדים תחת אותו הארגון ולכן הנתונים אותם הוא דורש הם כלליים יותר ומוכוונים שקלול של תשומות וייצור.

שלישי הוא המנכ"ל, שצריך לראות את כל התמונה אבל רצוי שזו תהיה נקייה מ"רעשים" שנוגעים לפרטים הקטנים. המנכ"ל צריך לראות מגמות, צריך לקחת החלטות שנוגעות ליכולת שלו לקבל עבודות גדולות בלוחות זמנים צפופים, לראות את שורת הרווח הנגזרת מהעבודה ונתונים תומכי החלטה בשיקולים של כח אדם והשקעה במכונות. המנכ"ל (לצורך הדיון הזה כמובן שמדובר בשכבת הנהלה ולא ספציפית במנכ"ל) הוא זה שיבנה תוכניות עסקיות כמו למשל השקעה בקו ייצור נוסף או הרחבה של המפעל ולכן הוא צריך נתונים על ההווה, אולי קצת על העבר ובעיקר נתונים שיוכלו להשליך על עתיד הקצר והארוך.

היכולת לאסוף המון נתונים ולבנות מידע הנגיש ללקוחות השונים שלו היא לב ליבה של מערכת ניהול ייצור טובה. אפקון בקרה ואוטומציה הכניסה בשנים האחרונות המון יכולות לתוך סביבת ה- SCADA שלה - מערכת Pulse. היא הפכה אותה לכלי חזק המהווה מנוע ליישומים רבים התומכים בדרישה שכזו בכל רמת ניהול. 

אחת ההתקנות המוצלחת של יישום מערכת ה-Pulse לאחרונה התרחשה במפעל סנו. סנו מייצרת ע"פ דרישות לקוחות או בתכנון מראש, המתורגם לפקודות עבודה שמרוכזות במערכת ERP מסוג פריוריטי. במצב שהיה קיים לפני כניסת אפקון לתמונה, מנהלי המפעל והייצור לא היו מעודכנים במצב הייצור והאריזה בזמן אמת, אלא בהשהיה של מספר שעות ויותר מכך. למנהלים לא הייתה יכולת חיווי ומדידה של תפוקות היצור, האריזה ויעילות הקווים. במפעל היו כ-20 קווי יצור, מפוקדים ע"י מגוון רחב של בקרים מתוכנתים ומסוגים שונים, שלרובם אין תקשורת TCP/IP והם מתקשרים פנימית לקו בלבד. כמו כן במפעל לא הייתה רשת בקרה מסודרת המאפשרת גישה אל כל הבקרים לצורך קבלת מידע למערכת מרכזית.

מצב זה השתנה לחלוטין מאז הטמעת מערכת MES של אפקון, המבוססת תוכנת ה-Pulse ובקר מתוכנת, המותקן בכל אחד מהקווים לצורך מניית היצור ומדידת זמני עצירה ועבודה של הקו. המערכת מתממשקת בצורה דו כיוונית גם למערכת ה-ERP פריוריטי של סנו ומקבלת את רשימת המוצרים, תקנים לביצוע, זמני הפסקה, זמני אתחול, הגדרות (setup) ופקודות העבודה לכל קו. באולם היצור מתקיימת קבלת נתונים מהמפעיל ומעמדת המנהל וכך מתקבלת תמונת מצב נוכחי של כלל היצור בכל קו. כמו כן המערכת מפיקה דוחות יצור ויעילות.

אומר עמיר פאוקר, מנהל היצור של המפעל: "מאז שהותקנה מערכת רצפת היצור של אפקון, קווי הייצור הפכו לשקופים מבחינת ניהול המידע. ביכולתנו לראות בזמן אמת, את כל קווי היצור ולבחון את הביצועים: עובד/לא עובד, תפוקה, התקדמות הייצור וכדומה. בנוסף, בזכות המערכת ניתן לדעת את התפוקה האמתית של קווי היצור, לנטר בעיות ולקבוע מדדים לשיפור התפוקות. בקרוב המערכת תשמש כבסיס הנתונים על פיה יקבע שכר העידוד לעובדי היצור".

----

*אבנר ברק הוא מנהל חטיבת הבקרה, אפקון בקרה ואוטומציה, מקבוצת אפקון החזקות הנסחרת בבורסת תל-אביב.