טכנולוגיית ריתוך חדשנית שפותחה במעבדת הבטיחות והבריאות תגן על חיי הרתכים

מאת אבישג אשר       פורסם: 12.4.2019
מעבדת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים זכתה בהוקרה על חדשנות בשירות המדינה לשנת 2018. נציבות שירות המדינה העניקה את אות ההוקרה על מיזם "פיתוח אלקטרודת ריתוך דלת מנגן" למניעת תחלואה בקרב רתכים של צוות המעבדה הארצית לגיהות תעסוקתית במינהל.

עבודות ריתוך הנפוצות בכל ענפי תעשייה, חושפות את העובדים חשופים לאורך שנות עבודתם לנדפי ריתוך ברמות החורגות מהרמה המותרת לחשיפה. מרבית החריגות מתייחסות לנדפי מנגן, אשר נפלטים מאלקטרודת ריתוך לתוך אוויר הנשימה בעת תהליך הריתוך. חשיפות חריגות אלו עלולות לגרום לפגיעות במערכות גוף שונות, בין היתר מחלות ריאה ודרכי הנשימה והשפעות רעילות על מערכת העצבים המרכזית (השפעות נוירוטוקסיות), המתבטאות במחלות בעלות תסמינים דמויי פרקינסון, כגון: רעד בלתי נשלט, נוקשות שרירים, איטיות בתנועה ועוד.
על רקע הסיכונים הבריאותיים הפוטנציאליים הטמונים בחשיפת העובד למנגן, הופחתה במהלך השנים הרמה המותרת המירבית לחשיפה למנגן ועקב כך נדרשה התעשייה לשפר סביבת העבודה של הרתכים על מנת לעמוד ברמות החשיפה המותרות המעודכנות. ניסיונות רבים לשיפור, התאמה והטמעה של השיטות הקיימות לבקרת החשיפה, כגון מערכות היונקות את האוויר המזוהם, לא צלחו ולא נמצא פתרון אמין ומבוקר אשר מאפשר הורדת החשיפה אל מתחת לרמות החשיפה המותרות.

מינהל הבטיחות ביקש לבחון הפחתת הסיכון במקור תוך התבססות על ההנחה, שקיימת קורלציה בין ריכוז המנגן באלקטרודה לבין פליטת המנגן מהאלקטרודה בעת פעולת הריתוך. נבחן פיתוח של אלקטרודה מופחתת מנגן לפחות במחצית - ללא פגיעה בתכונות המכאניות של האלקטרודה ושל טיב הריתוך. במסגרת זו נולד שיתוף פעולה מחקרי יישומי עם מפעל זיקה בעכו, יצרן אלקטרודות ריתוך, אשר הביא לפיתוח של אלקטרודה ישראלית מופחתת מנגן.

במהלך הפיתוח נמצא תחליף למנגן באלקטרודה. במהלך שנה פותחו שלוש סוגי אלקטרודות מופחתות מנגן בכמחצית, תוך שמירת התכונות המכאניות שלהן, שאף אושרו על ידי גופי ההתעדה הבינלאומיים. תוך כדי התהליך, פותחה שיטה לכימות פליטת נדפי ריתוך שבאמצעותה נבחנה ואושרה קורלציה בין ריכוז המנגן באלקטרודה לבין פליטת המנגן מהאלקטרודה בעת הריתוך. בסופו של תהליך המו"פ פותחו אלקטרודות דלות מנגן (אלקטרודות "ירוקות"). הפיתוח נמצא בימים אלו בשלבי רישום פטנט והאלקטרודות נמכרות בישראל ובעולם תחת הלוגו Lo-Mn-electrode.

אות ההוקרה על החדשנות בתהליך הפיתוח הוענק למעבדת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית של משרד העבודה במסגרת אירוע גמר התחרות השנתית החמישית לאות ההוקרה על חדשנות בשירות המדינה שקיים האגף לאיכות ומצוינות בשירות המדינה. התחרות נועדה להוקיר מנהלים, עובדים וצוותים על יוזמות של חדשנות, לפתח מודעות לחשיבות יישומה של חדשנות ולעודד יוזמות של חדשנות בעתיד. לתחרות הוגשו 30 יוזמות ממשרדי הממשלה ומיחידות הסמך, ולשלב הגמר עלו 20 יוזמות. הגמר נערך בפני 220 מנהלים ועובדים משירות המדינה והתקיים בשני מסלולי שיפוט מקבילים אשר מכל אחד מהם עלו שלוש יוזמות בולטות לשלב המסכם. בראש ועדת השיפוט עמד עו"ד אסא קלינג, לשעבר מנהל רשות הפטנטים, והשתתפו בה אנשי ציבור ובכירים.
צוות מעבדת מינהל הבטיחות והבריאות מקבל את אות ההוקרה על חדשנות בשירות המדינה לשנת 2018