"יכולת תבונית" רובוטית
 
רובוטיקה, לפי משרד החינוך, היא נושא רב-תחומי, המשלב בתוכו הנדסת מכונות, הנדסת אלקטרוניקה והנדסת תוכנה. העוסקים ברובוטיקה מתנסים בתכנון בנייה ותכנות רובוטים אשר נעים בצורה עצמאית על פי מידע מחיישנים. על הרובוט להיות בעל "יכולת תבונית", ולאחר שהוגדרו הפעולות שעליו לבצע, הוא מבצע אותן בעצמו.
משרד החינוך מפעיל תוכנית הכשרה בתחום הרובוטיקה, שיעדיה הם הגדלת מספר התלמידים בחינוך הטכנולוגי מקצועי, קיום פעילות לימודים בתחום הרובוטיקה בכל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים והעלאת המוטיבציה, ההנאה וההנעה בלימוד מדע וטכנולוגיה.
ראשי התוכנית יזמו קיום פעילות לימודית בתחום הרובוטיקה במסגרת החינוך הבלתי פורמלי בהשתתפות תלמידים מכל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים בארץ - לפחות פעילות לימודית מתמשכת אחת, ובה משתתפות קבוצות תלמידים מכל אחד מבתי הספר. כמו כן קיום תחרויות ברובוטיקה כאמצעי לחשיפת תלמידים לתחומי הטכנולוגיה ועידודם להתנסות בנושאים אלו, בניית תשתיות לפעולות מתמשכות רב-שנתיות לאותם תלמידים שנחשפו לתחום ועידוד תלמידים להשתתפות בתחרויות בשיתוף חברת FIRST כגון: FLL ,FRC  ובתחרות רובו-סטאר במוסדות חינוך, אשכולות ותפוחי פיס.