כיצד מכינים תוכנית מנצחת לקבלת מענקים ולהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

מאת דני לרר *         פורסם: 8.8.2020
משרד הכלכלה פרסם הקצאה של 100 מיליון ש"ח במסגרת המסלול "להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם". (הוראת מנכ"ל 4.54)  למסלול זה מצטרף מסלול נוסף, "תכנית להעלאת הפריון בתעשיה" (הוראת מנכ"ל 4.44) אשר אמור להתפרסם בקרוב.

את הבקשה לקבלת הסיוע יש להגיש בצירוף תכנית עבודה מפורטת להשגת התוצאות הרצויות, שנערכה על ידי יועץ מלווה מומחה בתחום.

כל התוכניות נבדקות על ידי וועדה של רשות ההשקעות ומדורגות על פי ציון בסולם של 1 עד 100. חלוקת התקציב הינה לפי מנגנון של הקצאה תחרותית, כלומר, חלוקת התקציב לחברות מתבצעת לפי הדירוג מהגבוה לנמוך עד גמר התקציב.

עם הניסיון הרב שרכשנו ב BDO OpEx בייעוץ למפעלים בהעלאת פריון והטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם, אנחנו שמחים לשתף את עיקרי המתודולוגיה שלנו להכנת תוכניות במסלולי הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה.

מה צריכה לכלול התוכנית?

1.    פירוט השקעות הוניות והשקעות רכות
התוכנית תכלול פירוט הטכנולוגיה שהמפעל מתכוון להשקיע. בשלב הגשת הבקשה יש לצרף הצעות מחיר לטכנולוגיה המבוקשת.

השקעות הוניות בטכנולוגיות ייצור מתקדמות כוללות:
 • רובוטיקה מתקדמת, IOT תעשייתי, ניתוח דאטה מתקדם (אנליטיקס), ייצור באמצעות מדפסות תלת ממד, בקרת תהליכים מתקדמת, דיגיטציה ואינטגרציה של המפעל, ביג דאטה, חומרים מתקדמים וכיו"ב
   
 • ניתן להכיר גם בהשקעות הוניות הדרושות לצורך הטמעת טכנולוגיות חדשניות (ואינן השקעה ישירה בטכנולוגיות ייצור כאמור). עם זאת, שיעורן לא יעלה על 10% מסך ההשקעה המבוקשת וההכרה בהן מותנית בהמלצה של הבודק המקצועי והחלטת הוועדה.
השקעות רכות (בשיעור 10-15% מתקרת השקעה):

·        השקעות המיועדות להעצמת ההון האנושי – הכשרות מקצועיות לעובדים לצורך שדרוג, תפעול והטמעה של ציוד וטכנולוגיה חדשנית לייצור מתקדם, לרבות הבאת מומחים מחו"ל.
וכן השקעות המיועדות לקידום החדשנות – חדשנות במוצרים, במודלים עסקיים, בחוויית לקוח וכן חדשנות תהליכית ועיצובית, או שילוב ביניהן ובלבד שיש בהם יתרון תחרותי. בכלל זה, גם ייעוץ טכנולוגי ואסטרטגי לפיתוח המוצרים וקו הייצור, וכן עלויות רגולציה כמו רישום פטנטים בארץ ובחו"ל, רישום מסחרי והוצאות תקינה.

2.    תוצאות רצויות ומדדי לבקרה
תכנית העבודה צריכה לכלול שתיים מבין ארבעת התוצאות הרצויות המוגדרות במסלול:
 • שיפור התוצאות העסקיות של המפעל / הקו התעשייתי
 • שיפור תהליך ייצור קיים, על ידי הטמעה של טכנולוגיות חדשניות לייצור מתקדם
 • שיפור מוצר קיים או ייצור מוצר חדש
 • הגדלת הפריון של הפעילות הייצורית ב-15% לפחות
בנוסף יש להציג בתוכנית לפחות 3 מדדים שיאפשרו לבדוק את העמידה בתוצאות הרצויות בפועל, כמו גידול במכירות, חסכון בעלויות, יצירת ערך חדש לשרשרת האספקה, אינטגרציה של מוצרים ותהליכים חכמים, פתיחת שווקים חדשים ועוד.

 
תהליך הכנת התוכנית
 1. בחינת עמידה בתנאי הסף בהתאם להוראת מנכ"ל 4.54
 1. ניתוח פעילות ותפוקות של פעילות הייצור הקיימת.
 1. תיקוף ההשקעות המתוכננות, מבחינת השתלבותן והתאמתן למערך הייצור ועמידתן בהגדרות "ייצור מתקדם".
 1. תחזית הפעילות והתפוקות בקו הייצור, לאחר הטמעת ההשקעות המתוכננות.
 1. בחירה של 3-4 מדדים, אשר יצביעו על שיפור בתוצאות (תפוקות/מכירות/פחת וכד').
 1. בחירת שנת יעד להשגת היעדים שנבחרו והשוואה לפעילות הקיימת (על בסיס דוחות 2019).
 1. הגשה מקוונת של התוכנית למשרד הכלכלה.
   
מה קורה אחרי הגשת התוכנית

פגישה עם בודקים מקצועיים (תחום כלכלי + תחום חדשנות) מטעם משרד הכלכלה והשלמת נתונים, לפי צורך.

מספר שבועות לאחר הגשת הבקשה, קבלת דו"ח הבודקים המקצועייםוסיום השלמת החומרים,נערכות וועדות במשרד הכלכלההדנות בתוכניות שהוגשו.

במידה והבקשה מאושרת מבקש הסיוע מקבל כתב אישור ובו פירוט היקף המענק שאושר.
לאחר קבלת כתב אישור ממונה למפעל גוף מלווה, מטעם משרד הכלכלה, לבדיקה ואישור ביצוע ההשקעות, בהתאם לכתב האישור.

לפי התקדמות ביצוע ההשקעות/אחת לתקופה,המפעל מבצע דיווח מקוון של חשבוניות עבור ההשקעות שבוצעו במערכת מקוונת למשרד הכלכלה.

מהנדס מטעם הגוף המלווה בודק האם ההשקעות שבוצעו תואמות לתוכנית שהוגשה ואושרה.
לאחר דו"ח מהנדס ואישור הגוף המלווה להשקעות שדווחו, המפעל מקבל 15% (או 19.5% באזורי עדיפות לאומי)מההשקעות שבוצעו (ציוד שהגיע למפעל והושלם התשלום לספק עבורו).

בתום ביצוע כל ההשקעות שאושרו בתוכנית ובתום שנת היעד שנבחרה בתוכנית ההשקעות שהוגשה, תבחן עמידת המפעל ביעדים שהוגדו בתוכנית ההשקעות.

במידה והמפעל עומד ביעדים שהוגדרו יתקבל 5% בונוס (10.5% באזורי עדיפות לאומית) עבור כל ההשקעות שבוצעו.


קבלת מענק של 30% למימון הכנת התוכנית

לאחר אישור תוכנית ההשקעות ובעת דיווח על השקעות שבוצעו, המפעל זכאי לקבל החזר של 30% מהסכום ששולם עבור הכנת התוכנית: עד 30,000 ש"ח למפעלים זעירים וקטנים, ועד 40,000 ש"ח למפעלים בינוניים וגדולים.

___________

*  דני לרר, שותף מנהל BDO Operational Excellence

להתייעצות ניתן להתקשר : 074-7499720
צילום: באדיבות BDO