לראשונה בישראל: פרוייקט סימביוזה תעשייתית 

מאת אבישג אשר       פורסם: 21.3.2018
משרד התעשייה והכלכלה פרסם מכרז להפעלת פרויקט סימביוזה תעשייתית בהיקף 3 מיליון שקל, שיעודד הטמעה של טכנולוגיות ייצור מתקדם המאפשרות לעשות שימוש בפסולת תעשייתית כחומר גלם. מטרת הפרוייקט היא לעודד שיתוף פעולה תעשייתי טכנולוגי בין מפעלים, לצורך שימוש בתוצרי לוואי, פסולת תעשייתית ואף פליטות גזים ממפעלים כחומרי גלם של מפעלים אחרים.

משרד הכלכלה יזם את הפרוייקט כחלק מפעילות בתחום המכונה ״כלכלה מעגלית״, המציעה אלטרנטיבה לגישה הליניארית של ״קח-צור-זרוק״ (take, make, dispose) המקובלת בתעשייה. במקומה באה גישה מעגלית של ״הפחת-מחזר-השתמש מחדש״. על בסיס רעיון הסימביוזה התעשייתית מוצע להקים מערך טכנולוגי חדשני של שיתוף פעולה בין גורמי תעשייה לשימוש בתוצרי לוואי של תהליכי ייצור.
גישת הסימביוזה התעשייתית מדמה את התעשייה למערכת אקולוגית טבעית, שבה בעלי חיים וצמחים מזינים אלה את אלה ודבר אינו אובד. לפי הסימביוזה התעשייתית, תוצרים של תהליך תעשייתי משמשים כחומרי גלם של תהליך תעשייתי אחר, מה שמאפשר חיסכון לתעשייה ולמשק על ידי צמצום עלויות הטיפול בפסולת והחיסכון בחומרי גלם. החברות יצרניות הפסולת מוסרות במקרים רבים את הפסולת ללא תשלום, שכן הטיפול החלופי בפסולת על פי הרגולציה המחמירה יגרום להוצאות גבוהות.

בקאלונדבורג, דנמרק, חום מתחנת כוח מחמם את המים בחוות דגים סמוכות ועודפי קיטור מוזרמים לבית זיקוק הנמצא בסמיכות מקום, מפעל לוחות גבס משתמש בגבס שנוצר בתהליך טיפול בפליטות בתחנת הכוח כחומר גלם וחברה ביוטכנולוגית מוכרת מיקרואורגניזמים המשמשים אותה לייצור חלבונים כדשן לחקלאים באזור. ​בבריטניה פועל בהצלחה פרוייקט חילופי פסולת כלל-ארצי, עם 15 אלף מפעלים, שמציגים מידע לגבי הפסולת שהם מייצרים, ומפעלים שקונים אותה מהם עם קרוב ל-1000 עסקאות עד כה וערך כלכלי של 2.5 מיליארד ליש״ט בחמש השנים האחרונות.

על מנת לקדם את תחום הסימביוזה התעשייתית בארץ, מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד התעשייה והכלכלה יוצא במכרז להפעלת תוכנית סימביוזה תעשייתית. מדובר בהליך תחרותי, שבו יהיו מספר גופים זוכים. בשלב הפיילוט יפעלו הזוכים באיזורים גיאוגרפיים שונים, יקימו מערכות טכנולוגיות ויקדמו פרוייקטים של שיתופי פעולה בין מפעלים שבאיזורם לבין לקוחות בכל רחבי הארץ. הפיילוט יימשך שנה ואם יוכתר בהצלחה, בשלב השני יתמודדו החברות על זכייה בפרוייקט הארצי, ואחת או יותר מהן תזכה להרחיב את הפרוייקט לרמה הארצית.

איך יעבוד הפרוייקט? החברה שתזכה במכרז תצטרך להקים מערכת מידע טכנולוגית, שתרכז מידע מחברות תעשייה על התוצרים הנילווים של התהתליך התעשייתי. בין האפשרויות שמועלות במכרז: מערכת סחר B2B, מערכת דאטה-בייס ופלטפורמת מידע ותקשורת. בד בבד היא תצטרך לעודד מפעלי תעשייה לצרוך חומרים אלה אף באמצעות הטמעה של טכנולוגיות ייצור חדשות שיאפשרו שימוש זה. החברה המפעילה תלווה את המפעלים עד לשלב חתימת העסקה ותייעץ להם בכל עניין שיידרש מהמלצות לגבי עסקאות פוטנציאליות ועד לשלב המשא ומתן וחתימה על העסקה.

החברה הזוכה תפעל כדי לזהות פוטנציאל לעסקאות בין יצרני תוצרי לוואי ופסולת וצרכנים חומרים אלה, הן פוטנציאל לתועלת כלכלית והן לתועלת סביבתית. כל העסקאות אמורות לגרום לתחילתו של שימוש חדשני בפסולת, שטרם נעשה על ידי יצרנית הפסולת.

שיקלול ההצעות למכרז יעשה בין השאר על פי הניסיון המקצועי בכלל, וניסיון בסימביוזה תעשייתית בפרט ועל פי מתודולוגיית העבודה המוצעת. כמו כן הוא נותן העדפה מתקנת לנשים: חברות בשליטת אשה יזכו להעדפה על פני חברות עם הצעה דומה, שבשליטת גבר. אגב, זכויות הקניין הרוחני של הפרוייקט יהיו של משרד הכלכלה.

למתעניינים: המועד האחרון להגשת הצעות הוא 14.5.2018 עד השעה 12:00.
לאתר המכרז
סימביוזה תעשייתית: גישה ליניארית לעומת גישה מעגלית