מועד חדש להגשת הצעות להקמת מעבדה לחדשנות טכנולוגית בבאר שבע

מאת יחיאל ינאי      פורסם: 3.11.2019
רשות החדשנות, בשיתוף עם משרד האוצר ומערך הסייבר הלאומי, דחתה ל- 18 בנובמבר 2019 את המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת ההליך התחרותי לבחירת זכיין שיקים את מעבדת החדשנות הטכנולוגית שתתמקד בתחומי טכנולוגיות סייבר ופינטק בבאר שבע.
הוזמנו להשתתף בתחרות תאגידים ישראלים וזרים המעוניינים לחזק את סביבת החדשנות הייחודית של ישראל באמצעות המעבדה לחדשנות. המעבדה תקלוט ותקדם חברות הזנק בתחומי טכנולוגיות הסייבר והפינטק.

רשות החדשנות תשתתף במימון הקמת התשתית הטכנולוגית הייחודית והתפעול השוטף של המעבדה לחדשנות טכנולוגית וכן במימון הוכחת ההיתכנות לכל חברת פרויקט שתאושר במסגרת מסלול הטבה מס' 29.