מסלול מגנטון לשת"פ תעשייה-אקדמיה: עד 3.4 מיליון שקל ללא החזר תמלוגים

מאת אבישג אשר       פורסם: 14.3.2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית פרסמה קול קורא להגשת בקשות לתמיכה במסגרת מסלול מגנטון, המעודד העברת ידע טכנולוגי שנצבר באקדמיה לשימוש בתעשייה. מטרת המסלול היא יצירת שיתופי פעולה בני שני משתתפים, בין חברות ישראליות לקבוצות מחקר אקדמיות.

מסלול מגנטון מופעל במסגרת תחום התשתית הטכנולוגית ברשות לחדשנות, אשר מקדם שיתופי פעולה, חילופי ידע וניסיון ופיתוח של ידע גנרי פורץ דרך, לרוב על ידי קבוצה מעורבת של חוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה. בנוסף הזירה מסייעת ליזמים מהאקדמיה לפרוץ לעולם העסקי ולהפוך המצאות למוצרים חדשניים. בכך היא תורמת לחיזוק היתרון הטכנולוגי ארוך הטווח של התעשייה בישראל בשווקים הבין-לאומיים. 
תכנית מגנ"ט (מחקר ופיתוח גנרי טרום תחרותי), הפועלת משנת 1993, נועדה לחזק את היתרון התחרותי הטכנולוגי ארוך הטווח של התעשייה בישראל על ידי תמיכה בפיתוח תשתיות טכנולוגיות גנריות, שישמשו פלטפורמה לפיתוח מוצרים עתידיים. התכנית כוללת ארבעה מסלולי סיוע למו"פ טכנולוגי תעשייתי בתחום תשתיות טכנולוגיות: מאגדי מגנ"ט, מגנטון, נופר, וקמין. וועדה מקצועית בראשות המדען הראשי מחליטה אילו פרוייקטים יתמכו על בסיס קריטריונים סדורים.

​מטרת מסלול מגנטון, הפועל מאז 2003, היא עידוד העברת טכנולוגיות מהאקדמיה לתעשייה (Transfer of Technologies) במטרה לממש את הישגי המחקר האקדמי ליישום תעשייתי, ולפתח מוצר בעל פוטנציאל כלכלי. התכנית מתבססת על שיתוף פעולה דואלי בין קבוצת מחקר מהאקדמיה לבין חברה תעשייתית (זאת לעומת מסלול מאג"די המגנט הכוללים מספר משתתפים משני הצדדים). שיעור המענק הניתן במסלול מגנטון הוא עד 66% מהתקציב המאושר, ועד תקרה של 3.4 מיליון שקל, לתקופה של עד 24 חודשים. מקבלי המענק פטורים מתשלום החזר תמלוגים.

המסלול מיועד לחברות בתעשייה הישראלית, המעוניינות לקלוט טכנולוגיות חדשניות, שפותחו באקדמיה ושואפות לפתח מוצר או לשפר מוצר קיים על בסיס מחקרים עדכניים ורלוונטיים לתחום פעילותן. מנגד, הוא מיועד לקבוצות מחקר אקדמיות מטעם מוסדות מחקר אוניברסיטאיים ישראליים, (או מוסדות מחקר שאינם אוניברסיטאיים, שאושרו על ידי זירת תשתית טכנולוגית), המעוניינות לבצע מחקר יישומי חדשני ומקורי בשיתוף פעולה עם חברה מובילה המעוניינת בטכנולוגיה רלוונטית. על המחקר להיות ממוקד בהוכחת היתכנות טכנולוגית לתעשייה ועל מוסד המחקר להיות הבעלים הבלעדיים של הידע נשוא הפרויקט​.

יתרונות מסלול מגנטון:
  • מסחור הידע האקדמי: המסלול מסייע למוסד המחקר למסחר את הידע שפותח במחקר המדעי. החברה התעשייתית נחשפת לטכנולוגיה חדשה ולאחר בחינתה היא יכולה להטמיע אותה בחברה להמשך פיתוח מוצר חדשני ובעל פוטנציאל כלכלי או לשדרוג מוצר קיים.
  • בדיקת פוטנציאל היישום: מסגרת מגנטון מאפשרת לחברה סביבה נוחה לבדיקת פוטנציאל היישום של הטכנולוגיה שפותחה באקדמיה. ללא סביבה זו החברה היתה מתקשה לעמוד בתהליך הטומן בחובו סיכון גדול יחסית וחוסר ודאות.
  • אפשרות למימוש זכות המסחור: בתום הפרויקט ובתום הוכחת ההיתכנות הטכנולוגית, נתונה לחברה הזכות להחליט האם לממש את הזכות למסחור ולהמשיך בתהליך עצמאי של פיתוח מוצר מסחרי מהמחקר שבוצע במשותף.
רשות החדשנות דורשת שהטכנולוגיה המוצעת תהיה כבר בשלב של ניסויי מעבדה במוסד המחקר, קודם להגשת הבקשה. כמו כן על החברה התעשייתית להיות מאויישת בכוח אדם בעל יכולת טכנולוגית להטמיע את הפרויקט ולהמשיך בפיתוחו, וכן עליה להיות בעלת אפשרות לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה. הפרוייקט מחייב שהחברה הנתמכת תשלים את מימון הפעילות של קבוצת המחקר על למלוא התקציב שהוצע.

קבוצת מחקר המעוניינת להגיש בקשת סיוע צריכה לפנות לחברת היישום במוסד בו היא פועלת לצורך יצירת הקשר הראשוני עם החברה התעשייתית הרלוונטית. חברות תעשייתיות המעוניינות בשיתוף פעולה עם מוסד מחקר במסגרת התכנית צריכות לפנות ישירות לחברות היישום האקדמאיות. לאחר החבירה בין קבוצת המחקר לחברה התעשייתית יש להכין תכנית עבודה משותפת ומתואמת בה מוגדרות המשימות של כל שותף והיעד המשותף לסיום התכנית. הגשת טפסי הבקשה לתכנית תעשה על ידי מוסדות המחקר והחברה התעשייתית בתיאום ובשיתוף.

הקריטריונים להערכת בקשות נגזרים מתוך מטרות החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית. בין השאר הם כוללים בחינה של השפעת הפרוייקט: יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי, יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי, פיתוח תעשיה עתירת מדע, עידוד הצמיחה, ועוד.
כמו כן בוחנת הרשות את הפרוייקט במספר היבטים:
  • היבט הטכנולוגי – רמת החדשנות הטכנולוגית והאתגר הטכנולוגי, רמת החדשנות הפונקציונאלית, הקניין הרוחני ופטנטים
  • היבט כלכלי – גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית. התשואה העודפת למשק
  • יכולת החברה והצוות  - יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועיסקית. במקרים בהם מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן גם הפוטנציאל לבניית חברה בה יהיו כל היכולות הנדרשות למימוש יעדיה
  • איכות השת"פ - במקרים של תכניות שתוף פעולה (שת"פ) בינלאומי, בוחנים ומעריכים את איכות השת"פ ותרומתו לחברה הישראלית הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים עסקיים
  • בהירות הבקשה  - רמת הפרוט ושלמות הנתונים בבקשה.
תאריך אחרון להגשת הבקשות: 15.4.2018

מידע נוסף באתר רשות החדשנות