מסלול מענקים חדש: "מסלול פריון" המעניק 30% מההשקעה

מאת עומר ברוך, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות בהתאחדות התעשיינים
פורסם: 17.7.2018
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה במשרד הכלכלה השיקה מסלול חדש להגברת הפריון למפעלים מענפי התעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים. היקף הסיוע הוא בשיעור של 30% מההשקעה במשך שלוש שנים. זכאים להגיש בקשה למענק חברות שעיקר פעילותן בשנת המס היא פעילות ייצורית למעט בענפי הכרייה, הנפט או הפקת משאבי טבע, ומפעלים חקלאיים.

המענקים מיועדים למפעלים קטנים עד בינוניים. מפעל זעיר מוגדר כמפעל אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה היתה עד 10 מיליון שקל. מפעל קטן הוא מפעל שהכנסותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה או ממוצע הכנסותיו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה היו בין 20 מיליון שקל ל-75 מיליון שקל. מפעל בינוני מוגדר כמפעל שהכנסותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה היו בין 75 מיליון שקל ל-200 מיליון שקל. כמו כן מספר העובדים במפעלים הזכאים להגיש בקשה צריך להיות בין חמישה ל-250 ומיקומם צריך להיות באזור עדיפות לאומית או בירושלים.
תנאי לקבלת המענק הוא השגת שיפור של לפחות 30% במדדי פריון העבודה, כלומר בערך מוסף למשרה ובערך מוסף לשעה.

ניתן לקבל מענק במסלול פיריון לצורך השקעות הון בציוד ובמכונות חדשים מתקדמים, ציוד תעבורה לשימוש בתוך תחומי המפעל (למעט רכב פרטי), התקנת ציוד, מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור. כמו כן ניתן לקבל את המענק לצורך השקעות רכות בשיפור המצוינות התפעולית (OPEX) בתהליכי ניהול, תכנון, מדידה ובקרה. הסיוע יינתן בהתאם למדדי ביניים שיוצגו בתכנית להעלאת פריון העבודה. ינתן סיוע להכשרות מקצועיות, כולל הזמנת מומחים מחו"ל, שירותי ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים או יעוץ לחדשנות מוצרים בלבד והגדלת הערך המוסף. 
היקף הסיוע יהיה עד 30% מההשקעה ובהתאם לגודל המפעל. מפעל זעיר יוכל לקבל עד 300 אלף שקל, מפעל קטן עד 1.5 מיליון שקל ומפעל בינוני עד 3 מיליון שקל. מבנה ההשקעה הכללית מחייב חלוקה בין השקעת הון והשקעה רכה: במפעל זעיר עד 800 אלף יושקעו בהשקעות הון והשקעות הון בין 50 ל- 200 אלף שקל. במפעל קטן יושקעו עד 4 מיליון שקל בהשקעות הון ובין 250 אלף שקל ל- 1 מיליון שקל בהשקעות רכות. במפעל בינוני יושקעו עד 8 מיליון שקל בהשקעות הון ובהשקעות רכות בין 500 אלף שקל ל-2 מיליון שקל.

המועד אחרון להגשת בקשה: 18.8.30. המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות בהתאחדות התעשיינים מסייעת ביעוץ לתעשיינים המבקשים להגיש בקשה למענקים אלה.