מפגש הדרכה בנושא הרחבות במסלולים חברות מתחילות וקרן המו"פ

מאת אבישג אשר       פורסם: 30.1.2018

רשות החדשנות מגדילה את הסיוע הניתן לחברות הזנק במסגרת מסלול חברות מתחילות, ומרחיבה את התמיכה בחברות צומחות במסגרת קרן המו"פ, ומפגש הדרכה בנושאים אלה יתקיים ב-16.10.2018, ובו יוסבר על אופן הגשת הבקשות במסגרת מסלולים אלה.

מסלול חברות מתחילות מיועד לחברות הזנק המעוניינות לפתח ולקדם מיזם טכנולוגי חדשני ולחדור לשוק באמצעות גיוס השקעות מהשוק הפרטי. המענק הניתן במסגרת המסלול מהווה קרש קפיצה משמעותי עבור החברות לקראת מסחור המוצר. המסלול מציע תנאים מועדפים ליזמים ממגזר בני המיעוטים ומן המגזר החרדי.

 

רשות החדשנות החליטה להרחיב את מסלול חברות מתחילות הפועל משנת 2013 ולכלול בו את כל חברות ההזנק אשר גייסו מיום ההתאגדות שלהן עד 10 מיליון דולר ומחזור המכירות שלהן לא עולה על 1 מיליון דולר בשנה. המסלול יתמוך בתכניות רב-שנתיות של חברות (כל שנה בנפרד) וביצוע פרויקטים נוספים ללא מגבלה על גיל החברה. המסלול יאפשר מעתה ואילך לחברות מתחילות לבצע פרויקטים נוספים, ולהגיש בקשות  לתכניות במימון רשות החדשנות כמו תכניות שת"פ בינלאומי (מסלולי SME באיחוד האירופאי, קרנות דו-לאומיות והסכמים בינלאומיים) ותכניות "הרצה" לביצוע פיילוטים.

המסלול מיועד לחברות ישראליות בתחילת דרכן - מכל ענפי התעשייה - טכנולוגיה עילית, טכנולוגיה מעורבת-עילית, טכנולוגיה מעורבת-מסורתית, טכנולוגיה מסורתית - המעוניינות לפתח או לשדרג מוצרים חדשניים, לבצע חדירה ראשונה לשוק ולהמשיך לפעול ולצמוח במדינת ישראל. המסלול מציע תנאים מועדפים לחברות המוחזקות על ידי יזם או יזמים מקרב אוכלוסיית בני המיעוטים ומקרב המגזר החרדי.

החברות הזוכות מקבלות תקציב של עד 10 מיליון שקלים לשנה בשיעור מענק של 50% או 30% מהתקציב המאושר, תוספת מענק פריפריאלי של 10% לחברות הפועלות באזורי פיתוח א' או 25% לחברות הפועלות בעוטף עזה.

קרן המו"פ היא מסלול תמיכה במחקר ופיתוח תחרותיים ועידוד חדשנות טכנולוגית. המסלול מספק תמיכה לחברות מסחריות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת. המסלול מעניק את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח ופונה לכלל התחומים, במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי.

הקרן מעודדת חדשנות טכנולוגית במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי ומציעה מסלולים ייעודיים ותמיכה בתחומים רבים ומגוונים. המסלול מיועד ​לחברות ישראליות בכל ענפי התעשייה, המעוניינות לפתח או לשדרג מוצרים וטכנולוגיות. הזוכות מקבלות תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות, חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%, חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.

מדובר באפשרות לעסוק במו"פ חדשני בסיכון גבוה: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, המביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.

מודל מימון אטרקטיבי: קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.

תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך