משרד הכלכלה והתעשייה פרסם דו"ח של פרופסור מיכאל סופר מהמחלקה לגאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר-אילן, העוסק באזורי התעשייה החכמים בראייה עתידית. לפי הדו"ח, מהירות, היקף, גמישות ואוטומציה הם חלק מהמאפיינים של המהפכה התעשייתי הרביעית ולכן עולה השאלה איך ייראו אזורי התעשייה והמפעלים החכמים של העתיד? 

אנו נמצאים בפתחה של מהפכה תעשייתית רביעית, שבמרכזה שילוב של העולם הממשי עם העולם הווירטואלי. שילוב זה מבטא למעשה צורך בשינויים באופן הייצור התעשייתי בכלל ובענפים נבחרים בפרט. ההנחה היא כי התמורות והמגמות העתידיות בענפי התעשייה ישפיעו על הצרכנים הדיגיטליים של אזור התעשייה בתחומי הייצור והתשתית.

ברמת המפעל הבודד התפישה היא של ניהול מפעל ושימוש בפס הייצור באופן חכם, במטרה לבצע אופטימיזציה של תהליכי הייצור, תוך כדי התייחסות לעולם הדיגיטלי, כגון: שימוש באינטרנט של הדברים, שימוש במידע בזמן אמת, ייצור יעיל וזול יותר, ניתוח מידע ושימוש יעיל בו וניצול אמצעי התקשורת. 

מפעלים חכמים יעזרו לעובדים להיות יצירתיים

מאת אבישג אשר    פורסם: 24.5.2018
מפעלים חכמים לא רק מבטיחים את שימור התחרותיות בייצור, את עלות העובדים למעסיק והוצאות בטיחות, אלא גם עוזרים לעובדים להתמקד יותר בצד היצירתי שבעבודה על ידי הפחתת ההתערבות של העובד בתהליך הייצור עצמו.

המפעל עשוי להרכיב בתוכו ובתוך פעילותו שירותי Big Data במטרה לנתח נתונים הדרושים לו, חיישנים מיוחדים אשר יוכלו לנטר אספקה, סחורה, איכות מוצר, כמויות ייצור, עדכון לגבי תקלות ועוד, ומכונות אשר יוכלו להוביל חומרי גלם וסחורה באופן אוטומטי וגם לייצר באופן אוטומטי. 

הדו"ח מציע גישה חדשה לשאלה כיצד מייצרים מרחב ייצור תעשייתי מועדף בעידן זה, לפיה קיימים שלושה מעגלים האמורים  להתקיים באזור תעשייה בעידן הדיגיטלי, כדי להבטיח את הפעלתו היעילה בעידן זה. 
  • המעגל הראשון: דיגיטציה, מעגל התשתיות הפיזיות. בבסיסו קיימת הנחה שתשתיות אלה נדרשות, גם אם הן מסופקות על ידי אזור התעשייה, והן חשובות בתהליכי ההפעלה והייצור ברמת המפעל הבודד. רשת מצלמות, סיבים אופטיים ואינטרנט אלחוטי, הם חלק מההגדרה של תשתיות אלה. בנוסף לתשתיות אלה נדרשות גם תשתיות ברמת המפעל הבודד, למשל רובוטיקה.
  • המעגל השני: תמיכה, ייעוץ ופיתוח. תפקידו של מעגל זה לשפר את החיבור בין ההון הפיזי וההון האנושי. כלומר, החיבור בין האדם למכונה שאותה הוא אמור להפעיל בתהליך הייצור. מעגל זה מורכב משלוש תתי יחידות המהוות גוף אחד המנוהל על-ידי הנהלת הפארק: יחידת התמיכה, שמספקת תמיכה טלפונית ואנשי מחשוב שנעים בין המפעלים ומטפלים בתקלות במקרה הצורך, יחידת הייעוץ שמספקת פתרונות לבעיות תפעוליות וניהוליות וכן, לבדוק ולדווח על חידושים דיגיטליים שקיימים בעולם התעשייה ויחידת הפיתוח, שמייצגת מערכת מחקר ופיתוח מקומי, במטרה לקדם, לאמץ ולשלב טכנולוגיות מתקדמות, היכולות להיות זמינות ברמת פארק התעשייה, ולשרת גם מפעל בודד. 
  • המעגל השלישי: סביבה וחברה. מעגל זה אמור לספק את התנאים שמושכים כוח אדם יצירתי לפארק התעשייה. מדובר בכלל המרכיבים שמשרתים את רווחת העובדים והאורחים שבפארק, לאו דווקא באופן דיגיטלי, למשל:  שירותי הסעדה, אזורים ירוקים, קיוסקים, שירותים וברזיות. 
מלבד הדיון בתשתיות, מדיניות ותכנון של אזורי תעשייה בעידן "תעשייה 4.0", ישנם מספר היבטים מרכזיים שיש להתייחס אליהם בקידום תפישת הפעילות התעשייתית הנדרשת. תחומים אלה כוללים: סוגיות של תכנון וניהול, היבטים של כלכלה שיתופית והיבטים של כלכלה מעגלית.
פרופ׳ מיכאל סופר