מפעלי ייצור בענף התעופה מוזמנים לבקש סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית 

מאת יחיאל ינאי       פורסם: 16.6.2019
רשות החדשנות, בשיתוף ענף התעופה בהתאחדות התעשיינים בישראל, מזמינים מפעלי ייצור הפועלים בענף התעופה להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית. זאת, במסגרת מסלול הטבה מספר 36 – לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

הקול הקורא שפרסמה רשות החדשנות מיועד לחברות יצרניות בענף התעופה על כל
תחומיו - יצרני מערכות, מנועים, עיבוד שבבי, יציקות ועוד.
ניתן להגיש תוכניות לפיתוח מוצרים בתחום התעופה, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים. על התכניות המוגשות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר ערך משמעותי עבורה ועבור המשק.
פרויקטים לחדשנות שיבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכניות המכינה למו"פ או מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 30% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות. שיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית על ידי ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות
בין הנושאים הכלולים ב"קול קורא":
פיתוח מוצרים חדשניים בתחומי הענף, ובהם מעבר לחומרים קלים, פיתוח מערכות מכניות מתקדמות , ייצור ופיתוח מערכות עזר לטיסה ועוד;
שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים;
פיתוח טכנולוגי של מוצר קיים והכשרתו לתחום התעופה האזרחית; 
פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, כגון פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות.
מועד אחרון להגשה  - 17 ביולי 2019
עוד פרטים באתר רשות החדשנות- זירת ייצור מתקדם.