"הקול הקורא" מתייחס לפיתוח והרצה (פיילוט) של מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הצפויים להביא לשיפור הפריון בענף הבנייה, להגברת הבטיחות, לקיצור משך התכנון והביצוע, לשיפור איכות המבנים, ולהפחתה בעלויות הבנייה. על התוכניות המוגשות במענה ל"קול קורא" זה, להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה, ולייצר ערך משמעותי עבורה ועבור ענף יצרני זה בישראל.

מפעלי ייצור וחומרי גלם בענף הבנייה מוזמנים להגיש לרשות לחדשנות תכניות מו"פ ופיילוטים לקידום יכולות טכנולוגיות

מאת יחיאל ינאי    פורסם: 13.6.2019
רשות החדשנות, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, מזמינים מפעלי ייצור וחומרי גלם בענף הבנייה להגיש בקשות לקבלת סיוע בתכניות מו"פ והרצה (פיילוטים) שמטרתן לתרום לשיפור ולייעול ענף הבנייה.

מהרשות לחדשנות נמסר, כי פרויקטי חדשנות אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו 30% - 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות. יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול תמיכה משותפת עם משרד הבינוי והשיכון (תת מסלול תעשיות בנייה) ברשות החדשנות, ולאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.

"הקול הקורא" מיועד לחברות תעשיית הייצור מענפי הבנייה, ובהם חומרי בנייה ובידוד, מוצרי בנייה, ייצור מבנים מתועשים, ייצור ציוד לבנייה, ועוד.  

תאריך אחרון להגשה: 8 באוגוסט 2019.