מפעלי מזון נקראים להגיש תוכניות מו"פ לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור

מאת יחיאל ינאי    פורסם: 5.7.2019
משרד הבריאות ורשות החדשנות מזמינים מפעלי ייצור בענף המזון להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מחקר ופיתוח שמטרתן שיפור הערך התזונתי של המזון, שיפור הביטחון התזונתי של האוכלוסייה וקידום בריאות הציבור. זאת במסגרת התכנית הלאומית לתזונה בריאה "אפשרי בריא" ומסלול ההטבה  של רשות החדשנות לתמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל. 
הקול הקורא שפרסמה רשות החדשנות מיועד לחברות בתעשיית המזון לצורך תמיכה בתכניות מחקר ופיתוח של מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות בתחום בריאות המזון.  על התוכניות שיוגשו במענה לקול קורא להשפיע במידה משמעותית על בריאות הציבור (עיבוד מינימאלי של מזונות תוך שמירה על ערכים תזונתיים מקוריים כמפורט בהנחיות משרד הבריאות לתזונה בריאה) וליצור ערך כלכלי משמעותי לחברה ותשואה עודפת למשק.
 
בין הנושאים הכלולים בקול קורא זה: מוצרים המבוססים על קיטניות ודגנים מלאים ולחמים מדגן מלא עם עיבוד מינמאלי; רפורמולציה של מזון; מוצרים הנמצאים מתחת לסף הסימון האדום; תחליפים למוצרי יסוד לאוכלוסיות עם הגבלות תזונתיות (למשל למי שגלוטן יזיק לו ולטבעונים); מזונות וחומרי גלם חדשים ומשופרים לתחום המזון; מזון מועשר בתוספי תזונה; אריזות מתוחכמות להארכת חיי מדף ללא פגיעה בסביבה; כלי אחסון מתכלים; אריזות לשמירה על טריות וטעם טוב של מזון מוכן להגשה ללא פגיעה בסביבה; מוצרים וטכנולוגיות המעודדים הרגלי אכילה בריאים ובישול ביתי.

פרויקטים לחדשנות שיבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכניות המכינה למו"פ או מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור) עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 50% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות. שיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית על ידי ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.
התאריך האחרון להגשה -  4 בספטמבר 2019.
התכניות המוגשות במסגרת הקול הקורא יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע, כמקובל ברשות החדשנות, בכל שנה בנפרד.

לפרטים נוספים:
משרד הבריאות, פרופ' רונית אנדוולט - ronit.endevelt@moh.gov.il
רשות החדשנות, רונית אשל -  Ronit.Eshel@innovationisrael.org.il