מרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה יוקם בתקציב של 51 מיליון שקל

מאת אבישג אשר       פורסם: 7.6.2018
משרד הכלכלה והתעשייה והמשרד להגנת הסביבה החליטו על הקמת מרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה, שיוקם בתקציב של 51 מיליון שקל. המרכז יספק שירותי ייעוץ לתעשייה, וזאת בכדי להפחית זיהומים וסיכונים סביבתיים ולהטמיע תהליכי התייעלות והגדלת הפריון. בנוסף לכך, יוקצה תקציב נוסף לתוכנית לאומית להתייעלות במשאבים ובחדשנות סביבתית.
בשנים האחרונות, אנו עדים לאין ספור קשיים שאליהם נקלעת התעשייה בישראל, וחלקם נובעים מאתגרים סביבתיים המחייבים השקעות גבוהות לצד קידום חדשנות ופריון. במהלך העשור האחרון, השקיעה התעשייה הישראלית כ-3 מיליארד שקל בשנה, בכדי לעמוד באתגרים הסביבתיים. כ-87% מההשקעות הסביבתיות בישראל, הופנו לטיפול במזהמים "בקצה הארובה" (End of Pipe) בסוף תהליך הייצור ולא במקור, וזאת באמצעות שיפור תהליך הייצור והתייעלות במשאבים. ההשקעות הללו הן חריגות בעולם, שכן על פי ה-OECD, כ-50% מההשקעות בממוצע מופנות לטיפול במקור. לשם השוואה, בישראל  מדובר בכ-13% בלבד.
מצב זה יצר הזדמנות משמעותית לתעשייה, שאינה ממצה את מלוא הפוטנציאל בכדי לקדם השקעות במקור שיניבו תועלות סביבתיות וכלכליות למפעלים, כפי שמקובל בעולם. השימוש והתלות של התעשייה במשאבי טבע לאורך שרשרת הייצור, מהווה איום תמידי על יוקר המחייה בישראל ועל התמודדותה של התעשייה הישראלית עם השינויים הללו. התעשייה הישראלית צריכה לפתח חסינות לשינויים במאזן החומרים בעולם ובמחיריהם, וכן לשינויים רגולטוריים במדינות המפותחות הצפויים להשפיע על הכלכלה העולמית בעתיד הקרוב.

משרד הכלכלה והתעשייה שואף לקדם תעשייה צומחת וסביבתית בסמוך למרכזי אוכלוסייה. מטרה זו תושג באמצעות הטמעת הרציונל הכלכלי, שמהווה חלק מהדרישות הסביבתיות שמופנות לתעשייה מדעת הקהל, מהרשויות המקומיות ומהממשלה. מינהל תעשיות והמשרד להגנת הסביבה, גיבשו תוכנית לאומית להתייעלות במשאבים ובכלכלה מעגלית בתעשייה. התוכנית נועדה להניע את התעשייה לשימוש יעיל יותר במשאבים ולטיפול בבעיות סביבתיות באמצעים טכנולוגיים חדשים כבר בשלבי התכנון, העיצוב והייצור המוקדמים.

משרד הכלכלה והתעשייה נוקט גם בפעולות נוספות כגון עידוד סימביוזה תעשייתית בתקציב של 5 מיליון שקל. משרד הכלכלה והתעשייה יצא במכרז שנועד להניע את השוק לעבר כלכלה מעגלית. דבר זה ייעשה באמצעות שיתוף פעולה בין גורמים בתעשייה לשימוש בתוצרי לוואי, פסולות ופליטות גזים. סימביוזה תעשייתית מייצרת פוטנציאל חיסכון אדיר לתעשייה ולמשק, וזאת באמצעות צמצום עלויות טיפול בפסולת, חיסכון בחומרי גלם, מניעת זיהומים וצמצום בצריכת משאבים.

במסגרת תוכנית הפריון ברשות ההשקעות (תקציב של 100 מיליון ש"ח), יגישו המפעלים תוכניות עסקיות שיכללו השקעות במקור והתייעלות במשאבים וכן תרומה מוכחת להגדלת הפריון. במהלך השנה הקרובה, יקדם מינהל תעשיות תוכניות סיוע לתעשיית המיחזור, תוכניות לקידום אזורי תעשייה בני קיימא ותוכניות לתמיכה בהערכת מחזור חיי מוצר ורכש ירוק.

אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה, אמר: "המרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה יעמוד לרשות כלל החברות התעשייתיות בישראל, וזאת בכדי להיערך לאתגרים השונים הניצבים בפניה, הן בתחרות הגלובלית והן בניצול משאבים וחשיבה סביבתית. האתגרים הללו, יביאו להגדלת הפריון, להתייעלות במשאבים ולהגדלת כושר התחרות. התעשייה הישראלית היא הכוח המניע את הכלכלה הישראלית, ולכן יש  להעניק לה את הכלים הדרושים בכדי להמשיך ולהתחרות, להצטיין ולהוביל בטכנולוגיות פורצות דרך".

זאב אלקין, השר להגנת הסביבה, אמר: "המרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה יסייע להצעיד את התעשייה הישראלית קדימה ולהפחית את פליטות הגזים לסביבה. המרכז משלים את הרגולציה הסביבתית, בכך שהוא מסייע לתעשייה לעמוד בסטנדרטים הסביבתיים המתקדמים ביותר, תוך השגת חיסכון כלכלי. זהו מצב של win-win אמיתי לסביבה, לתעשייה ולמשק הישראלי".

עוז כ"ץ, מנהל מינהל תעשיות ציין: "אנו צריכים למנף את הדרישות הסביבתיות לקידום התייעלות וחדשנות. התוכנית תכלול כלי סיוע ייעודיים לצד קידום הרגולציה. המעבר של הכלכלה הישראלית לכלכלה יעילה במשאבים, יתרום להגדלת הפריון. תוכניות להתייעלות במשאבים כבר מקודמות במדינות ה-G7, בסין ובאיחוד האירופי. כעת, ישראל צריכה לייצר הזדמנות לתעשייה בשווקים הגלובליים". 

גלית כהן, סמנכ"לית בכירה לתכנון, מדינות ואסטרטגיה, המשרד להגנת הסביבה, אמרה: "במשך שנים, נעשתה עבודת מטה מקיפה של משרד הכלכלה והתעשייה והמשרד להגנת הסביבה, בכדי להקים מרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה, וזאת בדומה למרכזים דומים באירופה. אנו מעריכים שההשקעה במרכז תניב שיפורים משמעותיים באתגרים הסביבתיים של התעשייה. כמו כן, מצב זה יגרום לחיסכון של מאות מיליוני ש"ח בשנה בחומרי גלם לתעשייה, המהווים למעלה מ-40% מההוצאות התפעוליות של המפעלים".