משרד הכלכלה והתעשייה מקים את המכון הלאומי לייצור מתקדם

את אבישג אשר       פורסם: 17.7.2018
משרד הכלכלה והתעשייה פרסם מכרז להקמת המכון הלאומי לייצור מתקדם. היקף הפרוייקט: 35 מיליון שקל בארבע שנים, במימון משרד האוצר, משרד הכלכלה משרד המדע ורשות החדשנות. המכון יוקם על פי מודל דומה לזה של מכונים מקבילים בעולם, ומטרתו לפעול להעלאת הפריון והתחרותיות בתעשייה מוטת הייצור באמצעות קידום והטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדמות, בדגש על תעשיות המאופיינת ברמת חדשנות נמוכה-בינונית.

הקמת המכון היא מרכיב מרכזי במסגרת התכנית האסטרטגית של משרד הכלכלה לייצור מתקדם, שאף עוגנה בהחלטת הממשלה 2262 לפיתוח כלכלי של הצפון. בהתאם להחלטת הממשלה המכון יוקם באזור פריפריאלי 1-4 בצפון ויהיה מבוסס על שותפות בין מגזר עסקי ואקדמיה.

העולם כולו שועט קדימה בהטמעת שיטות ייצור מתקדמות שמייעלות ומשנות את פונקציית הייצור או את המוצר עצמו. טכנולוגיות ושיטות אלו מאפשרות לתעשייה הייצרנית במדינות המפותחות להתמודד עם התחרות במזרח הרחוק המבוססת כח עבודה זול ולנצל את פריצות הדרך הטכנולוגיות במדע לטובת תהליכי ייצור המוניים. טכנולוגיות ייצור מתקדם כוללת שילוב מערכות מידע (ביג דאטה), רובוטיקה מתקדמת, הדפסת תלת מימד ושימוש בחומרים מתקדמים. התעשייה ישראלית חייבת להשכיל להטמיע שיטות ייצור אלו באופן מהיר ויעיל על מנת לעמוד בתחרות הגלובאלית הגוברת, ומטרת המכון הוא לאפשר לתעשייה לייצר את השינוי בטווח זמן קצר יותר ובאופן יעיל יותר.  
המכון, באמצעות צוות מומחים, יספק ייעוץ מקצועי לתעשייה בשיעורי סבסוד גבוהים אשר על מנת לזהות את המקומות בהם ניתן להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדמות לשיפור תהליך הייצור או המוצר, וכן לליווי וייעוץ לחברות התעשייתיות בתהליכי ההטמעה והפיתוח. בנוסף המכון יהווה מוקד ידע בעל התמחות בטכנולוגיות ייצור מתקדם והטמעתן בתעשייה, יפעל להנגשה של מידע אודות טכנולוגיות ייצור מתקדם. המכון לייצור מתקדם יפעל לביסוס ולחיזוק של ה"אקו-סיסטם" בתחום זה ולקידום שיתופי פעולה וחיבורים בין חברות, סביב מיזמים לקידום שיטות ייצור וטכנולוגיות מתקדמות בתעשייה היצרנית בישראל.

שינויים טכנולוגיים אלה בתוספת פתיחת שווקים נוספים לתחרות בינלאומית מעמידים בפני ישראל הזדמנות ייחודית לחיזוק הייצור המקומי באופן משמעותי על ידי שדרוג טכנולוגי של מפעלים קיימים ועל ידי הקמת מפעלי תעשייה חדשים בעלי עוצמה טכנולוגית גבוהה. הטמעה מוצלחת של טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה הישראלית, צפויה להוביל לשיפור כושר התחרות של החברות הישראליות, להעלאת הפריון לעובד, לשיפור ברווחיות, להביא לצמיחה מחודשת של התעשייה מוטת הייצור וליצירת מקומות עבודה איכותיים בשכר גבוה. מיצוי הזדמנויות אלה צפוי להיות בעל משמעויות כלכליות חיוביות על המשק, להגדיל את התוצר הלאומי, להביא לעליה בפריון העבודה ולהרחיב את אפשרויות התעסוקה האיכותית בישראל.

למכרז להקמת המכון יכולים לגשת חברות או יחידים (שיתחייבו להקים חברה ייעודית לצורך הפעלת המכון אם יזכו במכרז). כל הצעה תצטרך לכלול לפחות משתתף אחד שהוא מוסד אקדמי ולפחות משתתף אחד שאינו מוסד אקדמי, ולכל היותר ארבעה משתתפים. לפחות אחד ממשתתפים בכל הצעה יצטרך להראות ניסיון של ארבע שנים בתחום טכנולוגיות ייצור מתקדם. מנועים מלהשתתף במכרז מפעלים או גופים שיש להם מפעלים בארץ או בחו"ל. כל הצעה תצטרך לכלול גם מנהל מכון מוצע, אשר יצטרך לעמוד בתנאי סף של השכלה, ניסיון בניהול פרויקטים, ניהול עובדים וניסיון כמנהל בכיר במפעל.

כנס מציעים יתקיים ביום שני, 6.8.2018 במשרד הכלכלה בירושלים. השתתפות בכנס המציעים היא תנאי סף להגשת הצעות למכרז.
מכון פראונהופר הגרמני, מודל להקמת המכון הלאומי לייצור מתקדם.                                         צילום: מכון פראונהופר

צעד אסטרטגי בקידום תעשייה 4.0 בישראל