משרד הכלכלה מקצה 52 מיליון שקל להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

מאת אבישג אשר       פורסם: 28.8.2018
"המהפכה התעשייתית הרביעית כבר כאן – גם אנחנו", כך אומרים במשרד הכלכלה. בהתאם להחלטת הממשלה משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות מבקשים לעודד מפעלים תעשייתיים לבצע את המעבר לייצור מבוסס Industry 4.0 באמצעות השתתפות בסיכון הכרוך בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות.  ההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות, המכונה מכונה גם "המהפכה התעשייתית הרביעית" (industry 4.0), מחברת בין המרחב הפיזי, המרחב המקוון (הדיגיטלי) והמרחב האנושי. התפתחות זו, משנה את תהליכי התכנון והייצור הקונבנציונליים לתהליכים חכמים אשר במרכזם זרימת מידע, קישוריות או ניטור, איסוף וניתוח נתוני ייצור  לצורך יצירת ערך בתהליכי הייצור או שרשרת האספקה.

אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה, אומר: "השקעה בייצור מתקדם היא כלי נוסף במסגרת פעולות משרד הכלכלה להעלאת הפריון, שיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית, העלאת הרווחיות ורמת השכר של העובדים ולצמיחה מחודשת של התעשייה, הגדלת הייצור ושיפור החוסן של הכלכלה בישראל".

נחום איצקוביץ, מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, אומר: "המסלול החדש המקדם ייצור מתקדם מאפשר למפעלי התעשייה הרגילים לבצע קפיצת מדרגה בתהליכי הייצור שלהם. זוהי הזדמנות נדירה, שכן המסלול מיועד גם למפעלי התעשייה ברחבי המדינה כולה, וגם אין כאן דרישות לייצוא הקיימות במסלולי חוק עידוד. מפעלים אשר יעברו לייצור מתקדם יפתחו יכולות להתמודדות עם תחרות ויעצימו את יכולתם לשרוד בגלי השינויים העוברים כעת על התעשייה. אני קורא ומבקש מהתעשיינים שרוצים ויכולים, להעז ולהיכנס לתהליך של ייצור מתקדם, אנו נסייע כמיטב יכולתנו".
מרבית התעשייה הישראלית מורגלת בתהליכי תכנון וייצור בשיטות קונבנציונליות המובילים בין היתר, לפריון נמוך, העברת היצור למדינות בהן היצור מתבצע על ידי עובדים בשכר נמוך, חוסר יכולת להתמודד "בזמן אמת" עם השונות והתנודות בביקוש, וחוסר היכולת להתמודד עם תהליכי הגלובליזציה. בהתאם לכך, גובשה הוראת מנכ"ל 4.54  שנועדה לסייע בהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל או בקו ייצור במפעל לצורך שיפור התוצאות העסקיות של המפעל בכל רחבי הארץ.
מקצה 1, כל הקודם זוכה ב-70 הבקשות הראשונות שתוגשנה ולאחר ובהיוותר תקציב יפורסם מקצה 2. פעולות ההטמעה המוכרות במסגרת הוראה זו - הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם, בין אם מדובר בידע נרכש או מפותח, בארץ או בחו"ל, תעשה באחד האופנים הבאים:
  1. באמצעות הטמעה של שיטות ייצור חדשניות המתבססות על הטמעת אמצעי ייצור מתקדמים.
  2. באמצעות הטמעה של טכנולוגיות מידע מתקדמות המאפשרות זרימת מידע או קישוריות ו/או ניטור ו/או איסוף' ניתוח וחישוב מתקדמים של נתוני ייצור בין חלקים שונים בתהליכי הייצור או שרשרת האספקה.
  3. באמצעות הטמעה של חומרים מתקדמים בתהליכי הייצור או ייצור עצמי של חומרים מתקדמים להשבחת מוצר ביניים או מוצר סופי.
שיעור הסיוע, באזור עדיפות לאומי יהיה 20%. ביתר הארץ – 15%. מועד מתן הסיוע יהיה במקביל לביצוע שוטף של ההשקעות המזכות וכן לעמידת מבקש הסיוע באבני הדרך כפי שיקבעו על הוועדה ו"תכנית העבודה" שאושרה על ידי הוועדה. שיעור מענק הבונוס באזור עדיפות לאומי יהיה 10% וביתר הארץ 5%. מועד מתן הבונוס יהיה לאחר הגשת "דוח ביצוע-סופי" ואישורו, ובכפוף לעמידת מבקש הסיוע ביעדי "תכנית העבודה".
נחום איצקוביץ עם מנכ"ל ר' החדשות אהרון אהרון, יו"ר ר' החדשנות עמי אפלבום והשר אלי כהן.               צילום: יח"צ