משרד הכלכלה פותח את מקצה 2 במסלול סיוע לפריון העבודה

מאת אבישג אשר       פורסם: 22.8.2018
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף משרד האוצר מבקשים לסייע להעלות את פריון העבודה בענפי התעשייה השונים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים. בקשות למקצה 2 ניתן להגיש החל מיום 2.9.2018 בשעה 8:00 ועד ליום 3.10.2018 בשעה 24:00. הבקשות במקצה 2 יבחנו בכפוף לקיומה של יתרת תקציב.

מפעלי תעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים מוזמנים לקבל סיוע להעלאת הפריון במפעלם. הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מודיעה בזאת על מקצה 2 במסלול סיוע להעלאת פריון העבודה.
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף משרד האוצר, מבקשים לסייע להעלות את פריון העבודה בענפי התעשייה השונים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים. הסיוע נועד להגדיל את הפריון בעבודה (תוצר מקומי גולמי לשעת עבודה), ולאפשר למשק הישראלי להקטין חסמים ולשפר את התחרות מול יתר מדינות ה-OECD.
התכנית מציעה דרכי פעולה שונות אשר יש בהן בכדי לשפר את מדדי הפריון (הערך המוסף למשרה והערך המוסף לשעה) בלפחות 30%, וכך להעלות את רמת פריון העבודה במפעל.

הכללים המלאים, ובהם אופן ההשתתפות וגובה הסיוע שיינתן במסגרת המסלול ל"תכנית להעלאת הפריון בתעשייה" מופיעים בהוראת מנכ"ל מס' 4.44 שפורסמה ביום 4.7.2018 באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.

המועד האחרון להגשת בקשות למקצה 1 נקבע עד ליום 30.8.2018 בשעה 24:00. בקשות למקצה 2 ניתן להגיש החל מיום 2.9.2018 בשעה 8:00 ועד ליום 3.10.2018 בשעה 24:00. הבקשות במקצה 2 יבחנו בכפוף לקיומה של יתרת תקציב. המועד הקובע לקליטת הבקשה הינו מועד שידור הבקשה למערכת המחשוב, הכל בהתאם לסעיף 5.3 לנוהל ההוראה.