פורסם המכרז להקמת המכון לייצור מתקדם

מאת אבישג אשר       פורסם: 31.7.2018
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז להקמת המכון ליצור מתקדם הוא היום האחרון בשנה, 31.12.2018 , בשעה 12:00, כך עולה ממסמכי המכרז שפרסם משרד הכלכלה והתעשייה. תקציב הפרוייקט הוא עד 35 מיליון שקל ותקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה לארבע שנים, עם אפשרות להארכה בשנתיים נוספות. המציעים יצטרכו לעמוד בשורת דרישות סף כולל ניסיון מקצועי ואיתנות פיננסית.

משרד הכלכלה והתעשייה בנה תוכנית אסטרטגית לאומית לקידום הייצור המתקדם בישראל, שהקמת מכון לייצור מתקדם הוא חלק ממנה. מטרת המכון היא לפעול להעלאת הפריון והתחרותיות בתעשייה מוטת הייצור באמצעות קידום טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם בתעשייה זו, בדגש על תעשייה מסורתית המאופיינת ברמת חדשנות נמוכה-בינונית. המכון יפעל כמוקד ידע בטכנולוגיות אלה ויפעל להנגשת המידע לתעשייה תוך ליווי ויעוץ לחברות התעשייתיות בתהליכי ההטמעה והפיתוח. בנוסף, יפעל לביסוס ולחיזוק של ה"אקו-סיסטם" בתחום ולקידום שיתופי פעולה וחיבורים בין חברות, סביב מיזמים לקידום שיטות ייצור וטכנולוגיות מתקדמות בתעשייה היצרנית בישראל. 
להערכת מומחים טכנולוגיות ייצור מתקדם צפויות להביא לשינוי פרדיגמה בעולם הייצור: טכנולוגיות דיגיטציה של המפעל ואיסוף ועיבוד נתונים באופן דיגיטלי, טכנולוגיות חדשנות של תהליך הייצור עצמו, כגון הדפסת תלת ממד ורובוטיקה מתקדמת, ופיתוח חומרים מתקדמים בתחומי הננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה וכו'. אחת הדרכים המרכזיות לחזק את התעשייה מוטת הייצור ואף להוביל לניוד יכולות הייצור בשרשרת הערך הגלובלית ממדינות המזרח למערב היא הטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם במפעלים מייצרים. שינויים אלה פותחים הזדמנות ייחודית לחיזוק הייצור המקומי באופן משמעותי ובר קיימא על ידי שדרוג טכנולוגי של המפעלים הקיימים ועל ידי הקמת חברות חדשות בעלות עוצמה טכנולוגית גבוהה. כמו כן לישראל ישנה הזדמנות למצב את עצמה כמרכז לחברות טכנולוגיה וסטארט-אפים המספקים פתרונות ייצור מתקדמים במגוון תחומים ובכללםBig data, Machine learning, הגנת סייבר, וייצור בהוספה.

הקבוצה שתזכה במכרז תקים ותפעיל מכון לייצור מתקדם, אשר ישמש כגוף ידע מקצועי וכתובת בת סמכא עבור התעשייה. המכון יחבר בין הגורמים השונים הפעילים בתחום: תעשיינים, חוקרים, יזמים ועוד, ויכוון את התעשייה למנף הזדמנויות ליצור מתקדם כאמצעי להתייעלות וגידול בפריון. המכון ישמש כמוקד ידע לטכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם ויישומן בישראל. צוות המכון יידרש להכיר את הטכנולוגיות והפיתוחים העדכניים ביותר ואת גורמי החדשנות, היזמות והמומחים המובילים בתחום בארץ ובעולם. המכון יידרש להפיץ באמצעים שונים את הידע שצבר לתעשייה הישראלית ואף יתמוך בהעברת ידע בין השחקנים השונים "באקו-סיסטם".

המכון יסייע למפעלים להטמיע טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם. לשם כך, הוא יקים ויפעיל מערך של ייעוץ למפעלים וליווי בפיתוח והטמעה של  טכנולוגיות יצור מתקדם. מערך זה יורכב מאנשי צוות מקצועיים מטעם המכון ומיועצים ומומחים חיצוניים הרלוונטיים לתחום הייצור המתקדם.