פורסם קול קורא להגשת תכניות מו"פ וחדשנות לפרויקט המרכבה והרק"מ

מאת אבישג אשר       פורסם: 10.11.2018
רשות החדשנות, בשיתוף מנהלת תכנית המרכבה והרק"מ (מנת"ק) במשרד הביטחון ופורום יצרני המרכבה והרק"מ בהתאחדות התעשיינים, פרסמו קול קורא להגשת בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות, שמטרתן פיתוח מוצרים או תהליכים, שיפור איכות, הוזלת מחיר והורדת משקל המוצרים של התוכנית. הסיוע ינתן במסגרת מסלול הטבה מספר 36 לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

מטרת התוכניות המוגשות היא לייצר אימפקט משמעותי לספקי פרויקט המרכבה והרק"מ ובנוסף ליצור ערך כלכלי משמעותי לחברה ותשואה עודפת למשק. 
הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור, לתמיכה בתכניות מו"פ וחדשנות של מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות בעלי השפעה על תעשיות המרכבה והרק"מ. בין הנושאים המוצעים להגשה: שיטות ותהליכי ייצור לשיפור האיכות והעלות של רכיבי ומערכות הרק"מ והמרכבה, שיטות ותהליכי ייצור לשיפור האמינות והזמינות של המערכות, הפחתת משקל רכיבים ומערכות הרק"מ תוך שימוש בחומרים חדשניים, שיטות ייצור חדשות ומוצרים חדשים, שיפור חדשני בבטיחות ובגהות ברק"מ, שיטות לשיפור המיגון של הרק"מ, שיטות לשיפור קטלניות הרק"מ, פיתוח מערכות שישפרו את צריכת האנרגיה של הרק"מ, פיתוח מערכות כיבוי אש למצברי ליתיום, פיתוח רכיבים ומערכות לתחום הנהיגה האוטונומית ומודעות המצב בלחימה וכן שיטות לשיפור תהליכי הניסויים והבחינה של הרק"מ ומערכותיו.

הקול הקורא פתוח הגשה עד לתאריך 15 בנובמבר 2018. תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים. מחקרים בעולם מצביעים באופן ברור כי חדשנות טכנולוגית מהווה מרכיב חשוב בבניית מגזר יציב ובר קיימא של חברות בתחום תעשיית הייצור וכי חדשנות טכנולוגית זו, תעניק להן יתרונות תחרותיים ותאפשר להן להתמודד בהצלחה בשוק ולהשיא תשואה עודפת למשק. הישגים אלו יושגו באמצעות פיתוח מוצרים חדשניים או על ידי פיתוח והטמעה של תהליכי ייצור מתקדמים בעלי חדשנות טכנולוגית. מסלול התמיכה של רשות החדשנות נועד לעודד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור והטמעתה בחברות.