זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות ואיגוד מוצרי צריכה ובנייה בהתאחדות התעשיינים, מזמינים חברות תעשייתיות להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות, שיבוצעו בשיתוף עם מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל. פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו למסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור) ברשות החדשנות, עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו יכול להגיע עד 70%, בפטור מתמלוגים, מתוך הוצאות הפיתוח המאושרות. שיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.

פורסם קול קורא לתכניות מו"פ וחדשנות בתחום הפלסטיקה והפולימרים

תחומי תכניות הפיתוח הם פיתוח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכים, בתחום הפולימרים, הפלסטיקה והגומי. על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה, להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה, ולייצר ערך משמעותי עבורה.

תחומים עיקריים להגשת בקשות:
  1. תהליכי עיבוד מתקדמים בחומרים פלסטיים - שיטות חדשניות לחיבור ולחיתוך פלסטיק, תהליכים וטכנולוגיות ייצור של הכפלת ננו-שכבות בתהליכי אקסטרוזיה, חומרים פולימריים להדפסה תלת-ממדית, פיתוח בתהליכי additive manufacturing, אופטימיזציה של תהליכי עיבוד פולימרים בעזרת סימולציות ממוחשבות מתקדמות.
  2. טכנולוגיות מתקדמות לאריזה ותאימות אריזות למזון - פיתוח תוספים ופולימרים לאריזה אקטיבית, יישום ביו-מתכלים באריזות חכמות, שיטות מחזור של פלסטיק ממוצרי אריזה למוצרים בני קיימא, שיטות חדישות לאפיון תאימות אריזות למגע עם מזון.
  3. פיתוח חומרים פולימריים למגוון יישומים  - ציפויים פולימריים בעלי תכלית פונקציונלית/אקטיבית, מערכות פולימריות ליישומים אלקטרוניים וסולאריים, טכנולוגיות ייצור של הכפלת ננו-שכבות בתהליכי אקסטרוזיה 'חכמה' יריעות ומשטחים פונקציונליים, פיתוח חומרים פלסטיים מסתגלים אופטית, דוגמת polymer photonic crystals ואחרים 
  4. חומרים מרוכבים וננו-מרוכבים - פיתוח יישומי ננו-טכנולוגיה עם תרמופלסטיים ותרמוסטיים ליישומים הנדסיים, טכנולוגיות חומרים מרוכבים מבוססי התך חם - HOT MELT, מרוכבים וננו-מרוכבים בהדפסה תלת-ממדית.
  5. ביו-רפואה: פולימרים וטכנולוגיה - פיתוח טכנולוגיות פולימריות לרפואה רגנרטיבית, פיתוח תשתיות חדשות לייצור מיקרו-חלקיקים לשחרור מושהה של תרופות, פיתוח פולימרים חדשים מבוססי אסטקסנטין מאצות וגם מבוססי אבני בניין ממקורות צמחיים עבור אנקפסולציית תרופות, ותשתית הנדסית לפיתוח מוצרים ושתלים רפואיים
קהל היעד הוא חברות תעשייתיות מכל הענפים, המייצרות מוצרים באמצעות תהליכים וטכנולוגיות מתחום החומרים הפולימריים, פלסטיקה וגומי, או חברות תעשייתיות המעוניינות לפתח מוצרים ותהליכים מתחומים אלה.
  
מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל הינו מכון מחקר תעשייתי, עצמאי ובלתי תלוי, העוסק במחקר ופיתוח יישומי, ומתמחה בפרויקטים בתחום הפולימרים, הפלסטיקה והגומי לתעשיות שונות. למכון תשתית ידע רחבה, מעבדות מתקדמות וניסיון רב בפרוייקטי מו"פ עם התעשייה.

מועד אחרון להגשת בקשות: 29.11.2018