קול קורא למפעלי ייצור בענף הדפוס והנייר לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית

מאת יחיאל ינאי       פורסם: 30.12.2019
רשות החדשנות בזירת ייצור מתקדם, בשיתוף איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובנייה בהתאחדות התעשיינים בישראל, מזמינים מפעלי ייצור הפועלים בענף הדפוס והנייר להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית. זאת במסגרת מסלול הטבה לעידוד החדשנות הטכנולוגית בתעשיית הייצור.

התוכניות שיוגשו במענה לקול הקורא של רשות החדשנות אמורות לכלול פיתוח מוצרים בתחום הנייר והדפוס, פיתוח טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים ופיתוח פתרונות מבוססי אוטומציה ורובוטיקה למערך הייצור. על התכניות המוגשות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר ערך משמעותי עבורה, וגם להוות חידוש עבור הענף שבו היא פועלת.
הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור בענפי הדפוס והנייר על כל תחומיהם - יצרני קרטון ונייר על כל שימושיו, בתי הדפוס ויצרני מערכות לעולם הדפוס והנייר.

פרויקטים לחדשנות שיבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכנית המכינה למו"פ, עשויים להיות זכאים להשתתפות של עד 75% מדמי ההתקשרות עם מומחה טכנולוגי, וכן יהיו זכאים להנחיה ולווי מקצועי של ועדת ההיגוי של התכנית.

פרוייקטים שיבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכנית מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 30% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.

שיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית על ידי ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.

הנושאים הכלולים בקול הקורא: פיתוח מוצרים חדשניים, ובהם פיתוח שיטות הדפסה חדשות, אריזות חדשניות וחומרי גלם חדשניים; שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים; פיתוח טכנולוגי של מוצר אריזה קיים והתאמתו לכלכלה המעגלית, לרבות אריזות הכוללות חומרים ממוחזרים, חומרים מתכלים וכדומה; פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות.

הקול קורא פתוח להגשת הצעות עד ל-1 לפברואר 2020, בשעה 12:00.