קול קורא לקידום החדשנות בענפי הדפוס והנייר

מאת יחיאל ינאי       פורסם: 22.1.2020
רשות החדשנות, זירת ייצור מתקדם בשיתוף איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובניה בהתאחדות התעשיינים בישראל, מזמינים מפעלי ייצור הפועלים בענף הדפוס והנייר להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית. זאת, במסגרת מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.
 
הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור בענפי הדפוס והנייר על כל תחומיהם: יצרני קרטון ונייר על כל שימושיו, בתי הדפוס ויצרני מערכות לעולם הדפוס והנייר. מועד אחרון להגשת הבקשות - 30 בינואר.
בין הנושאים הכלולים בקול הקורא:
פיתוח מוצרים חדשניים, ובהם פיתוח שיטות הדפסה חדשות, אריזות חדשניות חומרי גלם חדשניים; שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים; פיתוח טכנולוגי של מוצר אריזה קיים והתאמתו לכלכלה המעגלית, לרבות אריזות הכוללות חומרים ממוחזרים, חומרים מתכלים וכדומה; פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה ורובוטיקה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות.
 
על התכניות המוגשות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר ערך משמעותי עבורה וחידוש עבור הענף בו היא פועלת.
 
פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכנית המכינה למו"פ, עשויים להיות זכאים להשתתפות של עד 75% מדמי התקשרות עם מומחה טכנולוגי, וכן יהיו זכאים  להנחיה ולווי מקצועי של ועדת ההיגוי של התכנית.
 
פרוייקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכנית מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 30% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
 
שיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.
מקור:רשות החדשנות