רשות החדשנות: בהיעדר תקציב ל-2020 לא יאושרו מענקים חדשים. מענקים שאושרו ב-2019 ישולמו כסדרם

מאת יחיאל ינאי       פורסם: 5.2.2020
"בשל העדר תקציב מדינה מאושר לשנת 2020, רשות החדשנות טרם קיבלה מסגרת תקציב לשנת 2020, ולכן הרשות לא יכולה בשלב זה לאשר מתן מענקים חדשים". כך פרסמה רשות החדשנות בהודעה למגישי הבקשות ולחברות נתמכות. "אנו צופים כי נקבל מסגרת תקציב מאושרת לקראת סוף הרבעון, ובמועד זה נוכל להחליט בנוגע לבקשות חדשות ולאשר מתן מענקים חדשים".
רשות החדשנות מבהירה, כי "לרשות קיים תקציב המיועד לשלם עבור מענקים שכבר אושרו ב-2019, והתשלומים בגינם ימשיכו להיות משולמים כסדרם.

באשר להגשת בקשות למענקים חדשים מסרה הרשות: "ניתן להמשיך להגיש בקשות למענקים חדשים ואנו נדון בהן, עם קבלת המסגרת התקציבית המאושרת לפעילות הרשות. אנו עושים כל שביכולתנו לפעול לקידום הטיפול בבקשות שיוגשו ומחויבים לשמירה על שקיפות באמצעות עדכונים שוטפים".