רשות החדשנות דוחה את מועד הגשת הבקשות להקמת מכוני מחקר תעשייתיים

מאת אבישג אשר       פורסם: 12.9.2018
רשות החדשנות הודיעה על דחיית מועד הגשת הבקשות במסלול "מכוני מחקר תעשייתיים". הדחייה קובעת את המועד האחרון להגשת הבקשות לתאריך 19.12.2018.
מסלול "מכוני מחקר תעשייתיים" מסייע ותומך במכוני מחקר, המבצעים מחקרים יישומיים המיועדים לקידום הייצור המתקדם בישראל. הסיוע מתבצע בשני תתי מסלולים שאליהם ניתן לפנות במקביל: תת מסלול תמיכה כספית בפרוייקטי מחקר ופיתוח בשיתוף חברה תעשייתית ותת מסלול לסיוע לרכישת ציוד מחקר.
התכנית פועלת מכוח מסלול הטבה מס' 11 של הרשות. תקציב הפרוייקט הוא עד 35 מיליון שקל ותקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה לארבע שנים, עם אפשרות להארכה בשנתיים נוספות. המציעים יצטרכו לעמוד בשורת דרישות סף כולל ניסיון מקצועי ואיתנות פיננסית.
מכון הייצור המתקדם הוא חלק מתוכנית אסטרטגית לאומית לקידום הייצור המתקדם בישראל, שבנה
משרד הכלכלה והתעשייה. מטרת המכון היא לפעול להעלאת הפריון והתחרותיות בתעשייה מוטת הייצור באמצעות קידום טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם בתעשייה זו, בדגש על תעשייה מסורתית המאופיינת ברמת חדשנות נמוכה-בינונית. המכון יפעל כמוקד ידע בטכנולוגיות אלה ויפעל להנגשת המידע לתעשייה תוך ליווי ויעוץ לחברות התעשייתיות בתהליכי ההטמעה והפיתוח. בנוסף, יפעל לביסוס ולחיזוק של ה"אקו-סיסטם" בתחום ולקידום שיתופי פעולה וחיבורים בין חברות, סביב מיזמים לקידום שיטות ייצור וטכנולוגיות מתקדמות בתעשייה היצרנית בישראל.

הקבוצה שתזכה במכרז תקים ותפעיל מכון לייצור מתקדם, אשר ישמש כגוף ידע מקצועי וכתובת בת סמכא עבור התעשייה. המכון יחבר בין הגורמים השונים הפעילים בתחום: תעשיינים, חוקרים, יזמים ועוד, ויכוון את התעשייה למנף הזדמנויות ליצור מתקדם כאמצעי להתייעלות וגידול בפריון. המכון ישמש כמוקד ידע לטכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם ויישומן בישראל. צוות המכון יידרש להכיר את הטכנולוגיות והפיתוחים העדכניים ביותר ואת גורמי החדשנות, היזמות והמומחים המובילים בתחום בארץ ובעולם. המכון יידרש להפיץ באמצעים שונים את הידע שצבר לתעשייה הישראלית ואף יתמוך בהעברת ידע בין השחקנים השונים "באקו-סיסטם".