רשות החדשנות מעודדת טכנולוגיות ייצור חדשניות בענפי האריזה, הדפוס והנייר

מאת יחיאל ינאי     פורסם: 26.7.2019
רשות החדשנות, בשיתוף התאחדות התעשיינים, פרסמה קול קורא המיועד לחברות תעשיית הייצור בענפי האריזה, הדפוס והנייר על כל תחומיהם - יצרני אריזות הפלסטיק, הקרטון, הנייר ובתי הדפוס. מפעלי ייצור הפועלים בענפים אלה מוזמנים להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית. 
מדובר בתוכניות לפיתוח מוצרים בתחום האריזה והדפוס, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים. על התכניות המוגשות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר ערך משמעותי עבורה ועבור המשק.

בין יתר הנושאים הכלולים בקול הקורא: פיתוח מוצרים חדשניים, ובהם פיתוח אריזות חדשניות, חומרי גלם חדשניים, שיטות הדפסה חדשות, ועוד; שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים; פיתוח טכנולוגי של מוצר אריזה קיים והתאמתו לכלכלה המעגלית, לרבות אריזות הכוללות חומרים ממוחזרים, חומרים מתכלים וכדומה; פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות.

פרויקטים לחדשנות, שיבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכניות המכינה למו"פ או מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 30% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות. שיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.

התכניות שיוגשו כמענה לקול קורא זה ייתמכו במסגרת מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור. הקול הקורא פתוח להגשה עד ל-4 בספטמבר 2019. עוד פרטים באתר רשות החדשנות.