מועצת רשות החדשנות אישרה שינוי מיקוד של פעילות רשות החדשנות בתחום הייצור המתקדם, לעידוד מעבר מתעשייה מסורתית לתעשייה מוטת ייצור. תקציב עידוד התעשייה המסורתית, שהיה 85 מיליון שקל בשנת 2016, יגדל ל-125 מיליון שקל. מעתה, חברות שמוגדרות "מעורבת עילית, מוטות ייצור" יוכלו להגיש בקשות לתכניות התמיכה של רשות החדשנות. המשמעות: הרחבת תחומי החברות שייתמכו על ידי רשות החדשנות לתעשיות כימיה, קוסמטיקה, מוצרי חשמל, מכונות פשוטות ועוד.

שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן אומר: "השקעה של תעשייה מסורתית בטכנולוגיות מתקדמות תגדיל את הפריון במפעלים ותגדיל את תפוקתם. משרד הכלכלה והתעשייה יסייע בכל הכלים העומדים לרשותו לטובת חיבור התעשיות המסורתיות לחדשנות. התעשייה הישראלית היא מנוע צמיחה חשוב ומשמעותי בכלכלה הישראלית, חיזוק התעשיות המסורתיות באמצעות טכנולוגיות חדשניות תתרום רבות לכלכלה הישראלית בעשורים הקרובים". 

רשות החדשנות מרחיבה את התמיכה בחדשנות בתעשייה המסורתית

מאת אבישג אשר    פורסם: 3.1.2018
החלטתה של מועצת רשות החדשנות כוללת מספר חידושים משמעותיים, בהם הקמת זירת ייצור מתקדם -  אישור מסלוליה הראשונים והקמת ועדת מחקר ייעודית לחברות הזירה; שינוי מיקוד באוכלוסיית הזירה - מתעשייה מסורתית לתעשייה מוטת ייצור, כשהמשמעות היא הרחבת החברות שייתמכו במסגרתה - כימיה, קוסמטיקה, מוצרי חשמל, מכונות פשוטות ועוד; המשך הפטור החלקי מתמלוגים בתנאים הקיימים היום לשלוש שנים נוספות והפעלת מכינת המו"פ במסגרת הרשות; הגדלת היקף התמיכה הכספית בכל תכנית מכינה ופתיחת 3 כלי תמיכה נוספים במסגרתה.

רשות החדשנות מפעילה כיום שתי תוכניות המוכוונות לעידוד המו"פ והחדשנות בתעשייה המסורתית: תוכנית התמיכה במו"פ בתעשייה המסורתית ותוכנית המכינה למו"פ. תכנית התמיכה בתעשייה המסורתית פועלת משנת 2006 ומעניקה מענקי מו"פ לחברות מתחומי התעשייה המסורתית והמעורבת-מסורתית. ייחודה של התכנית  - בהתאמת אמות המידה בהיבטי החדשנות לאישור תכניות מו"פ למאפייני החברות ולשוקי היעד בהן הן פעילות. ההטבות עצמן אף הן תוכננו בכדי לענות לצרכיהן הייחודיים של החברות המסתייעות בתכנית. בין היתר מקבלות חברות קטנות ובינוניות המשתתפות בתכנית פטור מתשלום תמלוגים בשלוש השנים הראשונות לפעילותן ושיעורי תמלוגים מופחתים בהמשך הדרך (בכפוף לתנאים המוגדרים בנהלי התמלוגים).

מכינת המו"פ אף היא פעילה מזה כעשר שנים. זו תכנית המיועדת לאותן חברות תעשיה מסורתית המתקשות לגבש נושא ראוי לביצוע תכנית מו"פ, כמו גם להיערך לביצועה של תכנית מו"פ. במסגרת המכינה מוצמד לחברה יועץ מומחה טכנולוגי לבחירתה, המבצע תהליך סדור אשר מטרתו לאתר כיווני מו"פ אפשריים המתאימים ליכולותיה וליעדיה של החברה ולהנחות אותה לקראת הגשה של תכנית מו"פ במסגרת תכנית התמיכה בתעשייה המסורתית. הייעוץ ניתן בהיקף של עד 42,000 שקל. השתתפות החברה היא בשיעור של 25%. החברות מלוות באופן צמוד ע"י ועדת היגוי.

בשנת 2015 בוצעה הערכה של תכניות התמיכה בתעשייה המסורתית ע"י יחידת האסטרטגיה בלשכת המדען הראשי. תוצאות ההערכה הצביעו בין היתר על אפקטיביות גבוהה של תכניות אלו כפלטפורמה לשיפור כושר התחרותיות של החברות שנתמכו במסגרתן. בעקבות זאת התקבלו המלצות להתאמת אוכלוסיית החברות הנתמכות במסגרת התכנית כך שתכיל גם חברות תעשייתיות מתחומים נוספים, אשר מאופיינות בהיותן מוטות ייצור ולא מוטת חדשנות, ועיבוי היקף הפעילות לקידום חברות אלו והשקת מסלולי חדשנות נוספים עבורן.

זירת ייצור מתקדם נקבעה להיות הגוף ברשות החדשנות האמון על קידום אוכלוסיית החברות התעשייתיות שאינן מוטות חדשנות ליישם תהליכי מו"פ וחדשנות, כפי שהשתקף מלקחי עבודת ההערכה. מסלול מועצה זה הינו הפלטפורמה המסדירה את תפעול מסלולי המשנה הראשונים של הזירה. לצורך כך המסלול מגדיר את הפעלתה של ועדת מחקר ייעודית לזירה, אשר תוסמך להחליט בכל הכרוך בהפעלת מסלולי המשנה שלו. מסלולי משנה אלו מבוססים כמעט לחלוטין על התכניות הקיימות, בשינויים ובהתאמות קלות הנובעים מלקחים שהופקו מהפעלתן ארוכת השנים של התכניות, כמו גם ממסקנות עבודת ההערכה.

השינויים שיחולו בעקבות ההחלטה החדשה מתייחסים לאוכלוסיית היעד: נוספה דרישה קטגורית להגבלת השיוך למסלול לחברות תעשייתיות בלבד, חברות תעשייתיות מתחומי התעשייה המסורתית והתעשייה המעורבת-מסורתית ע"פ הגדרות הלמ"ס (מזון, משקאות, טקסטיל והלבשה, עור, מתכת ומוצריה, עץ פלסטיק, גומי, חומרי בניין) תמשכנה להשתייך למסלול ללא מגבלה וללא שינוי, חברות תעשייתיות מתחום התעשייה המעורבת-עלית (מכונות פשוטות, כימיה, קוסמטיקה, מוצרי חשמל, חלקי רכב) תשויכנה למסלול אם הן מוטת ייצור באופיין, כלומר שיעור עובדי הייצור מתוך מצבת העובדים שלהן - גבוה, בעוד ששיעורם של עובדי המו"פ מתוך מצבת העובדים שלהן – נמוך.

מסלול המשנה מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור) מחליף את תכנית התמיכה בתעשייה המסורתית המפורטת בשינויים קלים: שיעורי התמיכה הוא 20% - 50%, עם תוספת 10% לחברות באזור פיתוח א', ניתן דגש על שיעור הייצור בארץ כאמת מידה מהותית לאישור בקשות, יימשך מתן פטור מתשלום תמלוגים לחברות קטנות ובינוניות המייצרות בארץ בשלוש השנים הראשונות להיותן נתמכות ע"י הרשות (בסוף 2020 תבוצע הערכה מחודשת), שאר החברות הקטנות והבינוניות המייצרות בארץ יקבלו שיעור תמלוגים מופחת, תינתן אפשרות לשיתוף ידע עם חברות סטרטאפ וחוקרים באקדמיה, במקום הדרישה שהיתה עד כה, שכל הידע יהיה בבעלות של מקבל המענק. כיום מוגדרת תקופת מעבר בת 12 חודש במהלכה חברות אשר נתמכו כחברות תעשיה מסורתית ואינן מוכרות כחברות תעשיית הייצור בעקבות הפעלת המסלול, תוכלנה ליהנות מן ההטבות המוקנות במסגרתו לטובת הגשת תכנית המשך.

מסלול משנה מכינת המו"פ מחליף את תכנית המכינה במו"פ עם שינויים שנובעים מהלקחים  שהופקו: היקף התמיכה התקציבית יורחב ל- 75,000 שקל אולם שיעור השתתפות החברות בביצוע התכניות יעלה ל- 33%. בנוסף, יתווספו כלי תמיכה נוספים: מסלול ייעודי לתמיכה בפתרון בעיות בייצור, מסלול ייעודי לביצוע בדיקות היתכנות לפני ביצוע מו"פ ומסלול ייעודי לגיבוש פתרונות לשיפורי תהליכי ייצור להגברת הפריון. לוועדת המחקר תוקנה הסמכות למנות צוות מלווה אשר ימשיך במתכונת הליווי הצמוד הניתן כיום לחברות הפעילות במכינה.

החלטות מועצת הרשות ממתינות לאישורם של שרי הכלכלה והאוצר.