משרד הכלכלה והתעשייה מעדכן את פרטי תוכנית הסיוע לשיפור הפריון והחדשנות בתעשייה בצפון ויוצא בתוכנית סיוע דומה לעסקים בצפון. על פי התוכנית לסיוע למפעלים, המדינה תעניק סיוע של עד 1.5 מיליון שקל למפעלים קטנים ועד 3 מיליון שקל למפעלים בינוניים. תוכנית זו עודכנה לאחרונה והיא מעוררת עניין רב בקרב בעלי תעשייה בצפון.
 
כעת יוצא המשרד בתוכנית סיוע בהיקף של עד חצי מיליון שקל לעסקים, שיבצעו השקעות שיביאו לגידול בפריון, כפי שהוא מתבטא ביכולת הייצור יחסית למספר העובדים. היקף הסיוע שיינתן יהיה 30% מהיקף ההשקעה שהוא מבצע, על פי תוכנית שאושרה על ידי הממשלה. במשרד הכלכלה והתעשייה אומרים כי המטרה היא לתת תמריץ לעסקים קטנים ובינוניים כדי שיבצעו השקעות בתחומים מסויימים, אשר יביאו לגידול בפריון העסק שלהם ולמעשה להעלאת הרווחיות. הסיוע יינתן למי שיציגו תוכנית להשקעה בעלת היבטים חדשניים, שתכלול הטמעת טכנולוגיות ושיפור תהליכים אשר יש בהם יכולת לשפר את הפריון.

תוכנית הסיוע לשיפור הפיריון והחדשנות מתרחבת

מאת אבישג אשר    פורסם: 27.12.2017
במשרד הכלכלה מציינים כי במרבית ענפי התעשייה הישראלים רמת העצימות הטכנולוגית נמוכה, והכוונה לתעשייה המסורתית ולתעשייה המעורבת מסורתית. במקומות אלה קצב צמיחת הפריון בעבודה (כלומר התוצר המקומי הגולמי לשעת עבודה) נמוך בהשוואה למדינות ה- OECD, והוא מהווה חסם צמיחה מרכזי למשק הישראלי. על פי התוכנית להעלאת הפריון בתעשייה שאשרה הממשלה, הכוונה היא לפעול בדרכי פעולה שונות, אשר יש בהן בכדי לשפר את מדדי הפריון (הערך המוסף למשרה והערך המוסף לשעה) בלפחות 30% וכך להעלות את רמת פריון העבודה במפעל.  

רשאים לבקש תמיכה ממשלתית: מפעלים בצפון, שעיקר פעולתם היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה המסורתית או התעשייה המעורבת מסורתית, כפי שאלה מוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולפי העוצמה הטכנולוגית המוגדרת. הסיוע מיועד למפעלים קטנים, שהכנסותיהם בין 20 מיליון שקל ל-75 מיליון שקל, ומפעלים בינוניים, שהכנסותיהם בין 75 מיליון שקל ל-200 מיליון שקל, המעסיקים בין 20 ל-250 עובדים. מטרת הסיוע: להגיע לשיפור של לפחות 30% במדדי פריון העבודה (ערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה).

המדינה מציעה למפעלים לבצע השקעה המשלבת בין 70%-80% השקעות הון לבין 20%-30% השקעות רכות. השקעות הון אפשריות: בציוד ומכונות חדשות ומתקדמום, ציוד תעבורה לשימוש בתוך תחומי המפעל, התקנת ציוד, מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור. השקעות רכות אפשריות:  שיפור המצוינות התפעולית (OPEX), הכשרות מקצועיות לרבות הבאת מומחים מחו"ל לצורך כך, שירותי ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים, יעוץ לחדשנות מוצרים והגדלת הערך המוסף. תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון שקל למפעל קטן -ועל 10 מיליון שקל למפעל בינוני.

כאמור, במשרד הכלכלה התעשייה מתמודדים עם פניות רבות מצד תעשיינים ואף עדכנו חלקים מהתוכנית, כפי שאפשר לראות במסמך זה.

מנתונים ומחקרים רבים עולה כי פריון העבודה בישראל בממוצע נמוך בהשוואה למדינות המפותחות – מדינות ה- OECD. כך למשל, בדו"ח בנק ישראל לשנת 2016 המציין כי נחיתותה של ישראל מבחינת התוצר לעובד (הפריון לעובד) גדלה משנת 1995, וכי ישראל מפגרת אחרי מדינות אחרות. ברמת ההשוואה הבינלאומית, עולה כי הפריון לעובד בישראל נמוך ב- 14% מהממוצע במדינות המפותחות, והפריון לשעת עבודה נמוך אף יותר ונאמד בפער שלילי של 24%. 
בעיית הפריון חמורה יותר בעסקים קטנים לעומת עסקים גדולים, בבחינת הפריון לפי גודל העסק עולה כי בעסקים קטנים הפריון נמוך בכ- 30% לעומת עסקים גדולים. 


 
במשרד הכלכלה והתעשייה מבקשים להתמודד גם עם בעיית הפיריון בענפי המסחר והשירותים, שם היא חמורה יותר לעומת ענפי התעשייה, מו"פ ושירותי המחשוב. על פי הלמ"ס, הפערים בין ענפי המשק גדלים על פני זמן. בעוד הפריון בענפי התעשייה עלה במהלך השנים, ניתן לראות כי בתחום המסחר והשירותים כמעט ואין שיפור בפריון לאורך זמן.  הפריון בתעשייה עלה מאמצע שנות ה-80 בכ-3.3% בממוצע מדי שנה, בעוד שהפריון בענפי המסחר והשירותים כמעט ולא עלה (עלייה של 0.2% בממוצע בשנה). מכיוון שענפי המסחר והשירותים מייצרים את עיקר התוצר העסקי במשק, כ-70%, יש חשיבות גבוהה להעלאת הפריון בתחומים אלו. 

כעת הודיעה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, משיקה תכנית חדשה לסיוע לעסקים מתחומי המסחר והשירותים בצפון, בהיקף של 30 מיליון ש"ח. במסגרת התכנית, המדינה תעניק סיוע של עד 50% מתוכנית השקעות שאושרה ועד תקרה של חצי מיליון ש"ח לעסקים שיבצעו השקעות שיביאו לגידול בפריון. פריון העבודה משקף את יכולת הייצור של המשק והתפוקה שלו ביחס לעובדים במשק, כאשר הוא נמדד בסך התוצר המשקי ביחס לעובדים במשק, או ביחס לשעות העבודה. בקשה לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים רשאים להגיש מי שהמחזור שלהם הוא עד 100 מיליון שקל בשנה, בין אם הם עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, ואפילו תאגיד ללא כוונת רווח (אם הסיוע נועד לפעילות עסקית). משך הסיוע עד 24 חודשים. ההוצאות שיוכרו לצורך סיוע כוללות הטמעת טכנולוגיות חדשות, שיפור חדשנות מערך הניהול המלאי והספקים, עלויות רכש מערכות בקרה ואוטומציה בתהליכי העבודה, עלויות שיפור מערך השיווק ועלויות הטמעת השימוש במערכת השיווק.

שר הכלכלה, אלי כהן, אמר: "העסקים הקטנים והבינוניים מהווים מנוע צמיחה משמעותי למשק הישראלי. הם אחראים לכ-50% מהתוצר העסקי ולכ-60% מהמועסקים במשק. אנו פועלים לתת לעסקים את הכלים המתאימים שיאפשרו לעסקים ותיקים ויזמים צעירים, לפרוץ קדימה ולפתח את העסק שלהם ולהגדיל את הפריון – אשר לו השפעה ישירה על היכולת שלהם להתחרות ולצמוח. אנו מתחילים בעסקים הקטנים בצפון הארץ ונתקדם משם לאזורים נוספים".

מטרת התכנית היא לתת תמריץ לעסקים קטנים ובינוניים כדי שיבצעו השקעות שיביאו לגידול בפריון העסק שלהם ולמעשה להעלאת הרווחיות. הסיוע כאמור, יינתן לעסקים אשר יגישו תכנית לשיפור הפריון בעלי היבטים חדשניים, שתכלול הטמעת טכנולוגיות ושיפור תהליכים אשר יש בהם יכולת לשפר את הפריון.