תוכנית חדשה להעלאת הפריון בתעשייה בתקציב 110 מיליון שקל

מאת אבישג אשר       פורסם: 23.6.2018
משרד הכלכלה והתעשייה משיק תוכנית חדשה ומקצה 110 מיליון שקל להעלאת הפריון בענפי התעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים. מפעלים תעשייתיים, שמחזור המכירות שלהם הוא עד 200 מיליון שקל, יוכלו לקבל מענק בהיקף של עד 3 מיליון שקל למטרות כמו השקעה או שדרוג בציוד טכנולוגי של מערכות, שיפור המצוינות התפעולית, העצמת ההון האנושי, קידום חדשנות, התייעלות במשאבים וחומרי גלם.

מדובר במסלול סיוע חדש של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה, שנועד לסייע לתעשייה הישראלית בהעלאת פריון העבודה בענפיה השונים, באזורי עדיפות לאומית ובירושלים. במסגרת מספר החלטות ממשלה אשר התקבלו לאחרונה, נועד  הסיוע להגביר את קצב צמיחת הפריון ולאפשר למשק הישראלי  להקטין חסמים ולשפר את התחרות מול מדינות ה-OECD. רמת הפריון תלויה במגוון תחומים בהם ההון האנושי במשק, מלאי ההון הפיזי, הרמה הטכנולוגית של המפעל, יעילות הניצול של גורמי הייצור ועוד. התכנית החדשה מציעה דרכי פעולה שונות, אשר יש בהן בכדי לשפר את מדדי הפריון (כלומר הערך המוסף למשרה והערך המוסף לשעה) בלפחות 30%, וכך להעלות את רמת פריון העבודה בתאגיד או במפעל או בקו ייצור.  
שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, אמר: "תוכנית משרד הכלכלה להעלאת הפריון נועדה לשיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית, להעלאת הרווחיות ורמת השכר של העובדים ולצמיחה מחודשת של התעשייה, הגדלת הייצור ושיפור החוסן של הכלכלה בישראל". נחום איצקוביץ מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, הוסיף: "שיפור הפריון בתעשייה הישראלית הינו צו השעה, המאמץ המתבצע כעת ע"י הרשות להשקעות בקידום מסלול הפריון אמור לייצר תפנית תודעתית כמו גם מעשית. העמדת יעד ברור לשיפור הפריון מתבקש והוא יביא לעתיד לבוא עוד משאבים ומאמצים שיביאו לקידום התעשייה בישראל ובמיוחד באזורי העדיפות הפריפריאליים. שיפור הפריון הינו המפתח לתעשייה ולכלכלה פורחת בישראל".

התכנית החדשה מיועדת לתאגידים המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון שלהם בתאגיד בכללותו, או במפעל ספציפי בתאגיד, או בקו ייצור כלשהו, ובלבד שעיקר העיסוק של המפעל הוא באחד מענפי התעשייה והכנסותיו של המפעל בישראל לא עלו על 200 מיליון שקל וכן שפעילות המפעל לא עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים. מפעל תעשייתי שתוכניותו תאושר, יזכה הן לסיוע בעבור ביצוע תכניתו להעלאת פריון העבודה (התכנית כוללת גם את התכנית העסקית) וכן, סיוע עבור עלות הכנת התכנית, בנוסף להשקעות המזכות.

במסגרת הוראה זו, על מבקש הסיוע לגבש תכנית להעלאת פריון העבודה, המתייחסת לכל הפחות ל-2 מרכיבים מתוך 5 המרכיבים, כאשר מרכיבים 1 ו- 2 הם מרכיבי חובה ואילו מרכיבים 3-5 הם מרכיבי רשות:
  • מרכיב 1: השקעה ו/או שדרוג בציוד טכנולוגי של ציוד ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה, על מנת לשפר מדדים תפעוליים כדוגמת  OEE - Overall Equipment Effectiveness, פוטנציאל ייצור קיים לשעת עבודה ומדדים תפעוליים שונים לשיפור אפקטיביות הייצור במפעל בהתאם לציוד בו (מרכיב חובה);
  • מרכיב 2: שיפור המצוינות התפעולית הצפוי למפעל -operating expenses (OPEX) (מרכיב חובה);
  • מרכיב 3: שדרוג, השבחה והעצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות, על מנת להעלות את יכולותיהם המקצועיות והטכנולוגיות של העובדים (מרכיב רשות);
  • מרכיב 4: קידום חדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחווית הלקוח, חדשנות דרך חשיבה עיצובית (חדשנות עיצובית) או שילוב ביניהם, ובלבד שיש בהן הגדלת ערך המוסף (מרכיב רשות).
  • מרכיב 5: התייעלות במשאבים וחומרי גלם - שורה של מהלכים ופעולות, שעיקרן הפחתה במקור, שמטרתן לגרום למפעל לייצר יותר תפוקות בפחות משאבים וחומרי גלם, ובלבד שיש בהן הגדלת ערך המוסף ( מרכיב רשות). לעניין זה – "הפחתה במקור", כל פעולה הקשורה בעיצוב, ייצור, רכישה או שימוש בחומרים, משאבים או מוצרים המובילה להפחתת בכמות או ברעילות של הפסולת הנוצרת בתהליך הייצור במפעל.
סכומי הסיוע:
  • עבור מפעל שמחזורו עד 10 מיליון שקל, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 1 מיליון שקל, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% - עד 300 אלף שקל.
  • עבור מפעל שמחזורו 10-75 מיליון שקל, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון שקל, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% - עד 1.5 מיליון שקל.
  • עבור מפעל שמחזורו 75-200 מיליון שקל, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 10 מיליון שקל, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% - עד 3 מיליון שקל.
הסיוע יינתן באמצעות השקעות הון וכן באמצעות תמיכה בהשקעות רכות.