זירת ייצור מתקדם ברשות לחדשנות ומפא''ת מזמינות חברות ייצור שמפתחות טכנולוגיות לצרכים צבאיים הרלוונטיות גם עבור שווקים מסחריים להגיש בקשה למענק מחקר ופיתוח. פרויקטים שייבחרו יהיו זכאים למענק ששיעורו 70%-30% מהוצאות הפיתוח שיאושרו על ידי הרשות, וייחשפו לגופי מפא''ת ומשרד הביטחון הישראלי. ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 4.11.2021.

המטרה היא לקדם מחקר ופיתוח בעל יישומים דואליים, שנותנים מענה לפער מבצעי-ביטחוני וגם בעלי פוטנציאל ממשי למסחור בשוק האזרחי (לרבות ביטחון פנים).

מסלול המענקים הדואלי יאפשר לכלל חברות תעשיית הייצור להשתלב במגמות מתקדמות בתחום עיסוקן, באמצעות פיתוחים טכנולוגים המקנים לחברות יתרון תחרותי ומאפשרים לה לחדור לשווקים חדשים. כל זאת תוך שיתופי פעולה בין חברות קטנות וגדולות לטובת פיתוחים טכנולוגיים עבור השוק הביטחוני והאזרחי, וחשיפת חברות חדשניות, בעלות כושר ייצור טכנולוגי מתקדם, לגופי מפא"ת ומשרד הביטחון הישראלי.

הקריטריונים להערכת הבקשה: רמת החדשנות הטכנולוגית/התהליכית ומידת הייחודיות של התכנית ותוצריה; רמת האתגרים הטכנולוגיים במימוש התוכנית; יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הטכנולוגיות והניהוליות להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי; פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית, ויכולתה של החברה לפעול בשוק האזרחי במקביל לשוק הביטחוני; התשואה העודפת הצפויה למשק, היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל; ובמקרה של הגשה על ידי שני מבקשים, מידת הערך המוסף בשיתוף הפעולה בין המבקשים לביצוע המחקר והפיתוח מושא הבקשה, לעומת ביצוע המחקר והפיתוח בנפרד.

סך תקציב התמיכה השנתי במו"פ דואלי בתעשיית הייצור יהיה עד 5 מיליון שקל לכלל השותפים. במקרה של שיתוף פעולה בין חברת ייצור לבין יזמים תקרת התקציב ליזמים תהיה עד 500 אלף שקל.

לפרטים נוספים: contactus@innovationisrael.org.il טלפון 03-7157900