רפורמת החשמל: מ־2024 לקוחות יוכלו לרכוש "חשמל ירוק" ישירות מספקים

כחצי מייצור החשמל על ידי יצרנים פרטיים. באדיבות סולגרין ואביאם 

ייצור החשמל באנרגיה מתחדשת גדלה מ-3% מסך ייצור החשמל בארץ ב-2018 ל-8% ב-2021. עד 2013 שלטה חברת החשמל ב-95% מייצור החשמל, וב-2021 היא כבר ייצרה רק חצי מהחשמל. מינואר 2024 תאפשר רשות החשמל לצרכנים לרכוש חשמל באופן ישיר מיצרני אנרגיה ירוקה. עד אז ימשיכו היצרנים למכור את החשמל לחברה הממשלתית נגה. עם כניסת הרפורמה לתוקף יוכל כל בעל פאנלים סולאריים ליצור קשר ישיר עם הספקים כדי שימכרו את החשמל לצרכנים. כך תפתח הרפורמה את שוק החשמל לתחרות.