רשות החדשנות קוראת לחברות להגיש בקשות לקבלת תמיכה במסלול "מעבר מפיתוח לייצור"

באדיבות  UltiMaker

רשות החדשנות מזמינה חברות ומפעלים הנמצאים בשלבי המעבר מפיתוח לייצור, להגיש בקשות לפיתוח תהליכי ייצור במטרה לקדם בישראל הקמה של מפעלים וקווי ייצור למוצרים חדשניים ברמה העולמית. המסלול מעניק תמיכה עבור פיתוח תהליכי ייצור למוצרים חדשניים, ובמסגרתו יתקבלו בקשות שלפחות שני שליש מתקציבן יעסוק בתהליכי ייצור אלו.

קהל היעד הן חברות ישראליות המייצרות מוצרים מוחשיים חדשניים, גם אם באמצעות קבלן משנה, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, ובעלות הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר בשנה; או חברות ישראליות הנמצאת בהיערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, אשר סיימו פיתוח אב-טיפוס למוצר.

התנאי לקבלת תמיכה לחברות הנמצאות בהיערכות - שביצעו שתיים מהפעולות הבאות: חתמו על הסכם לרכישה, חכירה או השכרה של מבנה ייצור, /או רכשו מכונות ייצור, ו/או מעסיקות עובדי ייצור, ו/או קיבלו אישור למענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל או ייצור, ו/או הכינו תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל או לתהליך ייצור הכוללת מקורות מימון להיערכות לייצור.

גובה המענק: פרויקטים של מחקר ופיתוח שיאושרו יהיו זכאיים למענק ששיעורו 50%-30% מהוצאות הפיתוח המאושרות. תוספת 10% מענק לאזור פיתוח א'.

הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים: הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים; הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים; הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו״פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 שקלים, הוצאות ישירות לפיתוח אב-טיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון בהיקף שאינו עולה על 1 מיליון שקל; הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים בתחומי התוכן של התכנית שאושרה, בסך של עד 25,000 שקלים; הוצאות עבור פעילויות לתיקוף שוק תוצרי התכנית בארץ ובחו״ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

המסלול מעניק תמיכה לחברות המייצרות בתחומי פודטק, מכשור רפואי, כימיקלים ותרופות, אנרגיה, מערכות חלל ותעופה, מערכות אלקטרוניקה, אופטיקה ותקשורת עוד.

דוגמאות לפיתוח תהליכי ייצור שהמסלול יתמוך באחד מהם או יותר: 

  • פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה /מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור. לדוגמה: פיתוח מכונה ייעודית לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי; או במעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת בתחנות הייצור. 
  • ביצוע אנליזות / ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור. לדוגמה: ביצוע ניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי-חרושתי.
  • פיתוח תהליך ייצור המקנה תכונות משופרות למוצר. לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר.

קריטריונים להערכת בקשה: מידת החדשנות המאפיינת את תהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ; מידת החדשנות המאפיינת את המוצרים אשר ייוצרו בתהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ; התשואה העודפת הצפויה למשק מביצוע פרויקט המו"פ, ובכלל זה היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל; הפוטנציאל העסקי הטמון במידת התחרותיות והייחודיות של המוצרים אשר ייוצרו באמצעות תהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ; רמת הסיכון והמורכבות הטכנולוגית/הנדסית הטמונים בפיתוח תהליכי הייצור; יכולות החברה, ובכלל זה יכולות הנדסיות ותפעוליות הנדרשות להביא להשלמת פרויקט מו"פ ומימושו העסקי.

ניתן להגיש בקשות לקול הקורא עד לתאריך ‏12/09/2023 בשעה 12:00 בצהריים. הגשת הבקשה למענק נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

לפרטים אודות התכנית: רונית אשל, מנהלת אגף ייצור מתקדם: , ronit.eshel@innovationisrael.org.il טלפון 03-7157936

טל היבנר, מנהלת מסלול מעבר מפיתוח לייצור   tal.hp@innovationisrael.org.il טלפון 03-7157938

לשאלות על אופן הגשת הבקשה ניתן ליצור קשר:      contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900