ערוצים נוספים למימון ייצור מתקדם: מגוון המקורות והקרנות שניתן לקבל מהם הלוואות

מאת יעקב אלון, מנכ"ל סל יועצים


אנו, באתר תעשייה 4.0, מבינים שיש צורך להשיג מימון כדי ליישם מפעל חכם ולשדרג את תהליכי הייצור לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות. מטרת מדינת ישראל היא לחזק את התעשייה בישראל. הרעיון המרכזי הוא סיוע רחב ומקיף למאות מפעלים, כדי שיטמיעו תהליכי ייצור מתקדמים שיאפשרו באותן עלויות של כוח אדם וזמן להגדיל את התפוקה, להשביח את איכות הייצור, והכי חשוב להגדיל את רווחיות העסקים.
מפעלים ועסקים שלא יטמיעו חדשנות לא ישרדו, ולכן מדינת ישראל מעודדת יזמים, משקיעים ובעלי מפעלים לעבור לייצור מתקדם.
המגזר התעשייתי מתפתח באופן מתמיד ויצרנים רבים משדרגים ומפתחים את המפעלים לשימוש בטכנולוגיות חדישות ומתקדמות.
כתוצאה מכך, ארגונים אשר אינם מיישמים טכנולוגיות מתקדמות עלולים לאבד את יתרונם מול מתחריהם בשנים הקרובות. לכן, אנו מעוניינים להציג בפניכם מגוון המקורות וקרנות שניתן לקבל מהם הלוואות. למעשה, יש לבחון כל הלוואה לגופה וכל מקרה לפרטיו.

כדי לקבל הלוואה לעסק לצורך ייצור מתקדם, המפעל צריך לענות על כמה קריטריונים. על פי הפעילות של המפעל יוחלט מהו הסכום שיאושר, לכמה שנים ההלוואה תינתן ובאיזו ריבית. כמו כן, יוחלט על תקופת גרייס לפני תחילת פירעון ההלוואה, על מנת שבעל המפעל יוכל לממש את ביצועי המפעל החכם לפני שיתחיל לפרוע אותה.
כדאי לדעת שהמסלול העדיף והראשון שכל בעל עסק או מפעל ייצור מתקדם צריך לפעול לכיוונו הוא הלוואות בערבות מדינה.
כאן יש לבעל עסק בתחום את האפשרות הטובה ביותר מבחינת כל התנאים של משך זמן החזר הלוואות בערבות מדינה, הריבית הטובה ביותר והגרייס הארוך ביותר האפשרי שעומד על חצי שנה או שנה בהתאם לבחירת המסלול הנכון.
יש לשים לב שבשנה האחרונה נסגרו קרנות מסוימות ומצד שני נפתחו מסלולי הלוואות מיוחדים בערבות מדינה שמתאימים לשנה זו. מצורפת סקירה מעודכנת. 

אם הנושא מעניין אתכם, תוכלו לפנות אלינו באתר תעשייה 4.0 כאן. הערוצים המרכזיים למימון ייצור מתקדם בישראל הם:  

  הלוואות בערבות מדינה למפעלי תעשייה שנפגעו מהמשבר – לצורך מימון ייצור מתקדם : 
קיים מסלול מיוחד לבעלי מפעלי תעשייה שמחפשים הלוואות בערבות מדינה לביצוע ייצור מתקדם. מסלול תעשייה מיועד רק למפעלי תעשייה בעלי מחזור של  מעל 5 מיליון שקלים בשנה. מטרת ההלוואה בערבות מדינה במסלול התעשייתי היא מתן הלוואות למפעלים תעשייתיים קטנים ובינוניים למטרות מימון ייצור מתקדם: חידוש ורכישת ציוד יצרני, מכונות וקווי יצור ושדרוג טכנולוגי. למסלול תעשייה יש יתרונות על פני המסלול לעסקים מסחריים: 

 • סכום ההלוואה יכול להגיע ל- 15% מהמחזור השנתי ולא 8% כמו במסלול המסחרי של הלוואה בערבות מדינה.
 • סכום המימון עבור רכישת ציוד, בהשקעה ברכוש קבוע הוא עד 90% מההשקעה.
 • ההלוואות ניתנות ל 12 שנה לעומת 5 שנים במסלול המסחרי.
 • הריבית במסלול התעשייתי היא נמוכה יותר מזו של המסלול המסחרי.

 הלוואות בערבות מדינה לעסקים שנפגעו מהמשבר – לצורך מימון ייצור מתקדם: 

להלן שינויים נוספים משמעותיים בתנאי הלוואות בערבות מדינה לעסקים שנפגעו מהמשבר, ופרטים חשובים נוספים: 

 • העמדת בטוחות עבור ההלוואה בשיעור של 5%   
 • מתן אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של עד 12 חודשים.
 • הריבית בשנה הראשונה היא אפס.
 • פטור מתשלום עמלות עבור הבדיקה הכלכלית שמשולמת לאגף החשב הכללי.
 • גובה ההלוואה לעסקים עד 40% מגובה המחזור של שנת העסקים הקודמת למשבר.

 הלוואות בערבות מדינה ניתנות רק לעסקים שנפגעו מהמשבר. הפגיעה יכולה להיות בירידה במחזור הפעילות יחסית לשנה הקודמת למשבר, או לפגיעה שנוצרה עקב שינוי בשוק שגורם לעיכובים בקבלת תשלומים מלקוחות, או לעיכובים של אספקת חלקים ופריטים חיוניים לצורך ייצור מתקדם מה שמגדיל את זמן ההשקעות. זהו בעצם מחסור של הון חוזר שמאפשר לבעל מפעל לייצור מתקדם לשלם משכורות לעובדים, לשלם לספקים שבדרך כלל דורשים תשלום מראש, ונוצר הפרש זמנים שגורם לחוסר בתזרים המזומנים של בעל העסק. חובתו של בעל העסק היא לתכנן את תזרים המזומנים שלו כדי שלא תקרה לו תקלה של החזרת חיוב, צ'ק והוראת קבע. היחס אל בעלי חשבונות שקורות להם תקלות הוא מחמיר, ואין התחשבות בבעל העסק או המפעל בזכות המשבר. 

דרישות מוקדמות להגשת הבקשה: 

 • ההלוואות ניתנות על ידי משרד האוצר רק לבעלי מפעלים תעשייתיים שפועלים במדינת ישראל.
 • ההלוואות מיועדות רק למפעלים קטנים ובינוניים בעל מחזור מכירות שאינו עולה על 150 מיליון שקלים בשנה.
 • בעל המפעל חבר לפחות שנה בקרן ההדדית של התאחדות התעשיינים בישראל.
 • לא קיימת כנגד בעל המפעל תביעה בסכום העולה על 50,000 ₪.
 • אין לבעל המפעל תיקים בהוצאה לפועל
 • חשבונות הבנק של בעל המפעל אינם מוגבלים.
 • סכום ההלוואה המינימלי הוא חצי מיליון שקלים ויכול להגיע עד ל 15 מיליון שקלים.
 • ההלוואה ניתנת לתקופה של עד 12 שנה.
 • ניתן לקבל עד שנה גרייס לפני תחילת פירעון ההלוואה בקרן בערבות מדינה.
 • שיעור המימון הוא עד 90% מההשקעה.
 • ההלוואה ניתנת בריבית פריים + 1.9%
 • קיימים מסלולי ריבית נוספים והם יופעלו מול בטחונות של שעבוד קבוע על הציוד או מכונות, או שעבוד קווי ייצור מתקדמים הנרכשים או המשודרגים.
 • ניתן לקבל הלוואות בערבות מדינה בתוך תקופה של כשלושה עד ארבעה  שבועות.
 • התהליך של הגשת הבקשה דורש הכנת תכנית עסקית שמציגה כיצד ההשקעה בייצור מתקדם תגרום לרווחיות גבוהה יותר של העסק. הבקשה צריכה להציג את הגדלת ההכנסות שתיווצר כתוצאה מקבלת הלוואות בערבות מדינה. יש להציג את הביקושים מצד לקוחות שמצדיקים את ההשקעה ברכישת ציוד ייצור מתקדם.

הלוואות לעסקים שזקוקים למימון ייצור מתקדם מגופים נוספים:

ניתן לגייס הלוואות לעסקים שזקוקים להלוואה לצורך מימון ייצור מתקדם ממספר קרנות במקביל לצורך הגעה ליעד, ולצורך כך יש קרנות נוספות שמציעות הלוואות למימון ייצור מתקדם. ההלוואות הן בתנאים פחות טובים מהקרן בערבות מדינה וקרן פועלים לעסקים. סכומי ההלוואות נמוכים יותר והם עד למיליון שקלים בכל אחת מהקרנות, הריבית השנתית היא בין 6%-9%, ומשך זמן ההלוואה הוא לחמש שנים. להלוואות מסוג זה לא ניתן גרייס.